Opdateret d. 2.1.2014
Registre til Fynske Årbøger 1939-2012

Fynske Årbøger er udkommet siden 1939 med et bind om året. Her kan du finde fire
registre over indholdet i de mange årgange:

Fyn m.m.: Artikler, der omhandler Danmark, hele eller dele af Fyn og erindringer fra Fyn.
Lokaliteter A-K og L-Å: Artikler, der omhandler enkelte sogne, landsbyer eller
gårde - heriblandt herregårde. Registeret er ordnet alfabetisk efter navn.
Biografiske: Artikler om enkeltpersoner og slægter.
Registrene henviser til den årgang af Fynske Årbøger, som artiklen er bragt i, samt sidetal.
1958: 21-37 betyder altså, at artiklen findes i Fynske Årbøger årgang 1958 på side 21-37.

De fleste ældre årgange kan stadig købes for en billig penge. Er du interesseret, så se på siden
Fynske Årbøger. Her ser du hvilke årgange, der er til salg, og hvad de koster.

- Fyn m.m.     - Lokaliteter A-K     - Lokaliteter L-Å      - BiografiskeArtikler om Danmark og Fyn

Danmark:
Harald Jørgensen: 1864's betydning for det danske samfund. 1964: 249-60.
Finn Stendal Pedersen: Den grundlovsgivende Rigsforsamling 1848-49. 1999: 55-76.
Anette Jensen: "For at undgaae et Liv mellem Øgler og Drager". Om ny praksis i behandlingen af separations- og skilsmissesager i 1800-tallet. 2004: 32-45.
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset. 2008: 5-24
Harry Haue: Museet i historieundervisningen. 2008: 75-84
Mette Seidelin: Da børn var medskyldige — lovgivning og straffepraksis i blodskamssager før 1933. 2010: 45-61.

Jylland:
Peter Skautrup: Jyske Lov (Foredrag v. Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Odense 1941). 1942: 52-64.

Fyn:
Knud Fabricius: Fyn i Historien og Fyns Historikere. 1939: 5-15.
Erling Albrectsen: Fyns bebyggelse i oldtiden. 1951: 220-52.
Vilh. Lorenzen: Dronning Margrethes fynske rigsfæstninger. 1960: 336-51.
Aage F. Blomberg: Træk af den fynske Adels Historie 1536-1660. 1942: 65-93.
H. H. Jacobsen: Fynsk disputats: Aage F. Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660.1974: 7-13.
Hans F. Fussing: Svenskernes Udskrivninger på Fyn 1658. 1942: 84-100.
Vilh. Lorenzen: Erik Dahlbergs spionvirksomhed på Fyn mellem Carl Gustavs to svenske krige. 1955: 465-80.
Aage F. Blomberg: Hesteskærere, skorstensfejere og andet rakkerpak. 1975: 18-30.
Jens Kolmos: Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv fra slutningen af 16. årh. til midten af 17. årh. 1954: 212-311.
Hans H. Fussing: Holberglæsning på Fyn i 1700-tallet. 1956: 245-63.
Claus Bjørn: Bondeuro på Fyn 1768-70.1978: 73-87.
Poul Nissen: Udskiftningen i Fyns Stift. 1959: 121-70.
Philip Hansen: Kvægsygen på Fyn i det 18de Aarhundrede. 1941: 355-86.
Harald Hatt: De fynske Kirkebøger og Spaniolerne 1808. 1940: 351-52. 1942: 155-56.
Sigismund Nielsen: Valgene på Fyn 1848 til den grundlovgivende Rigsforsamling. 1948: 93-218.
M. Vesterdal: Med 3. Reservejægerkorps på Fyn under våbenstilstanden 1848-49. 1975: 95-112.
Erik Helmer Pedersen: Agrarbevægelsen. 1965: 153-223.
Jørgen Hæstrup: Våbenmodtagelser på Fyn under besættelsen. 1956: 1-67.
W. Bay: De fynske Frådstenskirker. 1945: 410-20.
Peder M. Trap: Amtsprovster i Fyns Stift. 1961: 588-93.
Svend Frederiksen: Fynske forsamlingshuse. 1976: 71-108.
Hans Knudsen: Fynske Maalsmænd og Maalbønder. 1941: 479-505.
Frands Johan Ring: Nogle gamle fynske spillemænd. 1961: 542- 71.
Johs. Høirup: Træk af de fynske vejes historie. 1955: 416-64. 1956: 186-224.
J. A. Tork: Fynske Stationsbyer. 1951: 138-88.
Laust Kristensen: Lokalhistoriske arkiver. 1972: 7-14.
V. J. Brøndegaard: Traditioner om fynske træer. 1977: 59-86.
V. J. Brøndegaard: Fynboen og boghveden. 1974: 97-103.
Svend Frederiksen: Boghvede. 1974: 78-96.
E. K. Westergaard: Prossekage. 1974: 104-15.
N. A. Dalberg: Om hør og hørberedning. 1953: 154-60.
Hans Fr. Danielsen: Hør. 1954: 374-76.
Gorm Bloch: Glimt af fynske mindestenes historie. 1980: 7-20.
Svend Frederiksen: Fynske gadestævner og oldermænd. 1981: 7-31.
F. Stendal Pedersen: Fynske landsbyer ca. l500-1800. 1982: 7-26.
F. Stendal Pedersen: Fynske godser ca. l500-1800. 1983: 77-103.
Svend Frederiksen: Brandstedsmænd. 1982: 87-94.
Lotte Dombernowsky: Folkeholdet på fynske herregårde ca. 1800 (22 godser). 1984: 53-64.
G. Hvidkjær: Sørgmuntre historier fra fynske kirkebøger. 1984: 107-115; 1985: 83-91.
Hans Henrik Jacobsen: Fynsk disputats: Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 1682. 1986: 113-116.
Karl Peder Pedersen: Fynske reaktioner på ekstraskatten af 1762. 1987: 61-78.
F. Stendal Pedersen: Stavnsbåndet og dets løsning på Fyn. 1988: 33-52.
F. Stendal Pedersen: Fynsk disputats: Erland Porsmose: De fynske landsbyers historie. 1988: 119-122.
Hans Henrik Jacobsen: Loger i det fynske område. 1990: 7-32.
Torben Lindegaard Jensen: Den fynske bindingsværksgård. 1992: 34-49.
Peter Ramskov Andersen: De danske Ungdomsforeninger på Fyn. 1992: 70-87.
Per Grau Møller: Udskiftningskort og matrikelkort, 1992: 110-113.
Fynboer fortæller erindringer fra majdagene i 1945. 1995: 93-102.
Peter Fransen: Konkurrence eller arbejdsdeling? Varetransport på Fyn via havn og jernbane 1865-1920. 1997: 63-78.
Jens Rasmussen: Præstefamiliens sociale vilkår på landet i gamle dage. 1998: 40-57.
Peter Dragsbo: Kulturmiljøråd Fyn - status efter de første år. 2000: 83-86.
Steen Ousager: "Nye" fynske amtsarkiver - en guldgrube for historikeren. 2001: 95-99.
Lars H. Larsen: De fynske teglværker ca. 1840-1908. 2002: 53-69.
Chr. Andersen: Ødekirker på Fyn. 44 kirker og kapeller er borte. 2003: 67-91.
Andreas Skov: Clearingmord og schalburgtage. Den tyske terror på Fyn 1944-45. 2005: 5-27.
Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen: Den hemmelige krig - Efterretningsaktivitet på Fyn under den kolde krig. 2006: 77-92.
Michael Bregnsbo: En dronning rejser over Fyn. Synliggørelse og iscenesættelse af enevælden på Fyn i 1766. 2006: 17-30.
Dorrit Andersen: "Historien i Ære". Historisk Samfund for Fyn i 100 år - en oversigt. 2007: 5-16.
Nikolaj Slot Andersen: Det middelalderlige odenseanske bispeskisma. 2007: 31-41.
Hans Chr. Johansen: Seminaristernes indtog i den fynske landsbyskole. 2007: 42-66.
Per Boje: Fynsk industri har en glorværdig fortid, men har den også en fremtid? 2007: 78-93.
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset. 2008: 5-24
Pia Sigmund: 1658 - Svenskekrigene på Fyn. 2008: 25-34
Mogens Kragsig Jensen: et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid. Omkring afløsningen af de fynske majorater. 2008: 35-54
Harry Haue: Museet i historieundervisningen. 2008: 75-84
Pia Sigmund: Fra selskab til samfund: Fyens litterære selskab. Historisk interesse på fyn gennem 200 år. 2009: 27- 34.
Ulla Kidmose, Gitte K. Bjørn og Claus P. Lund: Fynsk øl, brygget med lokal humle. 2009: 53-64.
Hans Christian Johansen: Offentlige nødhjælpsarbejder på Fyn - for 200 år siden. 2009: 77-100.
Mogens Bo Henriksen: Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder. 2011: 27-40.
Inge Mønster-Kjær: Fattigdom som forbrydelse? 2011: 55-64.
Mogens Kragsig Jensen: De fynske amter. Embede og struktur 1662-2006. 2011: 65-76.
Peter Thor Andersen og Allan C. Zinn: Retsvæsenet og retslovgivningen. 2011. 85-94.
Annette Hansen: De hemmelige fødsler. En analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på Fyn 1850 - 1880. 2112. 21-37.
Mogens Bo Henriksen: Krig og konflikt i oldtiden. 2012. 53-81
Henrik Hvid Dalnæs: Krig og fred. Højskoler, hær og skytteforeninger 1864 - 1920. 2012. 81-105.

Fynske egne
John Kousgård Sørensen: Bebyggelsesnavne på Hindsholm. 1954: 339-47.
Håkon Bennike Madsen: Næsbyhoved lens bønder 1502-1510. 1963: 121-79.
Georg Hansen: Begravelsesvedtægt for Lunde Herreds Præsteskab 1717. 1946: 599-607.
Aage F. Blomberg: Oprettelsen af Langesø birk 1747. 1975: 53-71.
Bent Morillas : Kort visit i Danmarks Siena 1788 (Francisco de Mirandas rejse over Fyn). 1973: 70-77.
Ove Jørgensen: Fem kort over Det fynske Rytterdistrikt. 1979: 58-69.
Lars Nielsen: Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn. 1965: 126-52.
N. Kjærbye: "Det bare vand" (Assens-egnen). 1958: 540-57.
H. F. Rasmussen: Nordfyn og de gudelige forsamlingers folk. 1980: 51-63.
Kaj Mehr: Galeaser og skonnerter fra Sydfyn. 1981: 56-63.
Viggo Bang: Tidlige vejforbindelser på Østfyn. 1985: 50-58.
F. Stendal Pedersen: Landbrugets forhold på det nordlige Fyn i 1820 set med det store hartkorns øjne. 1989: 57-72.
Viggo Bang: Storgårde på Nordfyn før ca. 1600. 1996: 25-46.
Knud E. Korff: Herredstinget og livet i landsbyerne i 1600-tallet - belyst ved eksempler fra Åsum herreds tingbøger. 1997: 5-16.
Julius Paulsen: Erindringsglimt fra en tilværelse som dommer på Sydfyn. 1997: 79-89.
Claus Schou: Arbejdsanstalter og fattiggårde på Langeland. 2001: 29-45.
Kirsten Flensborg Petersen: Musikforeningen "Braga" (egnen syd for Odense). 2001: 46-63.
Steen Ousager: Bro eller færge eller? Regionsforvaltning contra lokalforvaltning på Sydfyn. 2001: 64-77.
Vibeke Kaiser-Hansen: Tidsbegreber og selskabsliv i Åsum herred - et indblik i 1640'ernes fynske bondekultur. 2002: 34-52.
Mikkel Leth Jespersen: Herredsfogeden på Nordfyn i senmiddelalderen. 2006: 5-16.

Erindringsartikler, dækkende en eller flere egne af Fyn:
C. Emilius Jacobsen: Fra mulerdreng til landsbydegn (Odense, Allesø). 1976: 7-38.
Kristen Larsen: Erindringer (Dalby) v. Hans Ellekilde. 1952: 349-96.
Lars Pedersens optegnelser (Schelenborg og Brockdorff) v. Peter R. Olsen. 1956: 235-44.
Rasmus Syberg Petersen: Erindringer om fynsk landmandsliv (Ulriksholm, Hindsholm, Søbysøgård) v. Steffen Hove. 1973: 78-99.
Jørgen Hansen Rosling: Træk af fynsk almue- og bondeliv 1861-85 (Midtfyn) v. Gunnar Rosling. 1970: 309-76.
Vincent Lind: Fyns seriøsitet (Vester Åby og Åstrup). 1999. 5-17.
Aage Trommer: Fyrre år på Fyn (Odense). 2000: 5-26.
Karen Nøhr: En lokalpolitikers oplevelser. Tidl. amtsborgmester Karen Nøhrs erindringer (Fyn). 2007: 17-30.
Karl Hansen: Til søs med Dorthea af Marstal. 2007: 67-77.


Tilbage til top
A-K Enkelte sogne, landsbyer og gårde

Allested:
Franz Polk: Præster og degne i Allested og Vejle sogne. 1965: 75-111.
Franz Polk: Allested kirke. 1959: 96-111.

Allesø:
Maria Pohlmann: 18-årig østprøjsisk pige som flygtning i Allesø 1945-47. 1994: 84-113.

Arreskov:
Lars Bisgaard: Adelige kvinder og livet på Arreskov i renæssancen. 2006: 31-46.

Assens:
Lauritz Maaløe: Borgervæbning og Politikorps i Assens. 1940: 281-309.
Hans Kirchhoff: Assens august 1943. 1971: 139-71.
Otto Jonasen: Penge, folk og øvrighed i det gamle Assens. 1980: 99-110.

Balslev:
Hans Henrik Jacobsen: Afsløring af mindesten for maleren Jens Juel 1995. 1995: 103-110.

Bederslev:
Helge og Jørgen Land Hansen: Nordfynsk bondeliv i 1800-tallet. 1988: 62-78.
Viggo Bang: Højryggede agre ved Dalene Skov. 1989: 97-105.

Birkende:
Ole Nederland: Da Peder Vendeport skrev tiende i Birkende 1663. 1992: 56-61.
Inge Fink: Tre mindefester for Hans Tausen i Birkende. 1994: 34-39.
Erling Hansen: Tage Einar Schack. Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927. 2006: 73-76.

Bogense:
Emmy Larsen: Den gamle Købmandsgård. 1968: 1-23.
Hans Kirchhoff: Bogense august 1943. 1971: 139-71.
Knud Erik Madsen: Tyfusepidemien i Bogense 1895. 1980: 21-26.
Hans Henrik Jacobsen: Folketingsvalget i Bogense 1872 og hvad derpå fulgte. 1981: 93-114.
Hans Henrik Jacobsen: Manneken-Pis i Bruxelles og Bogense. 1992: 94-99.
J. Kongstad Lampe: Urmageriet i Bogense. 1983: 47-55.
Hans Henrik Jacobsen: Skatteligning i Bogense 1822-66. 1984: 80-92.
Thomas Skovgaard: Det lokale sygehus og den nationale velfærd - en historie fra efterkrigstidens Danmark. 2001: 78-94.
Karl Peder Pedersen: Børn bag pigtråd. Tyske flygtningebørns beretninger fra Skovbylejren 1946-47. 2003: 5-18.

Borreby:
Vilh. Lorenzen: Hvor stod slaget ved Brobjerg 1357? 1961: 576-87.

Brahesminde: Jesper Thomassen: Grevskabet Brahesmindes patronatskirker. 2006: 47-57.

Brahetrolleborg:
Michael Venge: På sporet af Holme kloster. 1982: 27-38.
Ingrid Markussen: Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium 1794-1826. 1993: 57-93.
Claus Schou: Den trolleborgske arbejdsanstalt. 2000: 59-71.
René Schrøder Christensen: Udskiftningen på Brahetrolleborg. Et eksempel på godsejerens store indflydelse på kulturlandskabet. 2005: 39-65.

Bregninge:
Ulrik Schrøder: Kirkeriste på Fyn og Ærø. 1981: 115-125.

Brenderup
Inge Eriksen: Giftmordene i Fyllested. 2011: 95-108.

Brobygård
Margit Larsen og Marianne Weigel: Brobygård 1966 - 67 — en billedserie om forvalterens dagligdag. 2010: 75-85.

Bårdesø:
Niels Jørgen Andreasen: Krogsbølle og Bårdesøs vedtægt 1696. 1986: 69-92.

Dallund:
Steen Ivan Hansen: Et bidrag til Dallunds bygningshistorie. 1989: 106-112.

Dalum:
Hans F. Fussing: Hexeri i Dalum 1651. 1940: 237-47.
Gunnar Andersen: Altertavlen i Dalum Kirke. 1944: 223-30. 1945: 482-84.
Christian Andersen: En brevveksling mellem Ernst Trier og Marie Abel. 1995: 37-45.

Diernæs:
Poul Løndal-Nielsen: En israelers gensyn med Faaborg-egnen 1987. 1989: 86-96.

Drejø:
Birte Hjorth Pedersen: Optegnelser fra Drejø 1794-1845. 1971: 16-43.

Dreslette:
Henrik Damgaard, Niels Erik Frederiksen: Mark- og dyrkningsfællesskab i Dreslette omkring 1680. 1979: 14-41.

Drigstrup:
Ulrik Schrøder: Kirkeriste på Fyn og Ærø. 1981: 115-125.

Egense:
Vilh. Lorenzen: En gruppe Voldsteder i Ollerup og Egense Sogne. 1957: 371-412.

Einsidelsborg:
Claus M. Smidt: To fynske herregårde under Louis Seize-tiden: Krengerup og Einsidelsborg. 1975: 72-88.

Ejby v. Odense:
Eva Lund: Et samfrændeskifte fra 1822. (jærvelundgården). 1993: 54-56.

Ellested:
Erik Hansen: Ellested Skole. 1946: 573-80.

Erholm:
Peder Nielsen: Erholm, et stamhus og en slægt. 1976: 127-38.

Falden, Søllested sogn:
Jørgen Engholm Pedersen: Folkene i Falden. Beretninger om en vestfynsk enestegård gennem 300 år. 1998: 58-74.

Faldsled:
Kaj Mehr: Jagten "De sex Sødskende" af Faldsled. 1980: 41-50.
Kaj Mehr: Da den røde hane galede i Faldsled i 1851. 1986: 100-107.

Flødstrup:
V. Woll: De otte første evangeliske Sognepræster i Flødstrup-Ullerslev Pastorat. 1939: 127-31.
Anette Jensen: 1900-tallets nybyggere - en karakteristik af 48 statshusmænd i Flødstrup sogn på Østfyn. 2000: 72-81.

Frederiksgave:
Illum Olsen: GI. Slotsbanke ved Frederiksgave. 1956: 265-66.

Fyllested
Inge Eriksen: Giftmordene i Fyllested. 2011: 95-108.

Fåborg:
Vilh. Lorenzen: Fåborg Kirke gennem Tiderne. 1939: 38-81.
V. Thorlacius-Ussing: Fåborg Kirkes Inventar fra Kirkens første Tid til vore Dage. 1939: 82-123.
Hans Kirchhoff: Fåborg august 1943. 1971: 139-71.
Edvard Andersen: En ægteskabshistorie fra Kerteminde og Faaborg. 1986: 93-97.
Anette Jensen: Uægte børn i Fåborg. Retssystemet og "ugifte fruentimmere" i 1870'erne - eksempler på faderskabssager fra Fåborg byfogeds arkiv. 1998: 75-86.

Gelskov:
Albert Fabritius: Fæstebreve fra Gelskov og fra Langesø. 1940: 260-75.
J. Pilegaard: Gelskov i Adolf von Holstens Tid 1667-94. 1941: 423-54.

Gislev:
Erik Hansen: Bondens Retsforhold i sidste Halvdel af 18. Aarh. 1945: 471-81.

Glavendrup
Leif Søndergard: Et glimt ind i vikingernes verden. 2009: 113-122.

Gudbjerg:
H. H. Jacobsen: Litterært besøg i Gudbjerg præstegård. 1975: 113-22.
Lise Christoffersen: Hjemme i Gudbjerg. 1996: 69-76.

Helnæs:
Erling Albrectsen: To fynske Fund fra den yngre Bronzealder. 1940: 320-39.
Allan C. Zinn: Kriminalitet på Helnæs 1720-1830. 2011: 109-122.
Hjadstrup:
Erling Albrectsen: To fynske Fund fra den yngre Bronzealder. 1940: 320-39.

Hjerup
Inge Eriksen: Giftmordene i Fyllested. 2011: 95-108.

Hjulby:
Hans Hansen: Hjulby mose og Kullerup sluse. 1975: 31-39.

Hofmansgave:
F. Stendal Pedersen: Landbrugets forhold på det nordlige Fyn i 1820 set med det store hartkorns øjne. 1989: 57-72.
Margit Egdal: Ellen Hofman-bang 1879-1971. 2004: 5.
Margit Egdal: Stuepige på Hofmansgave 1847-49. 2004: 6-14.

Horne:
Agnes Bruun: Erindringer fra Horne Præstegaard. 1942: 101-42.
Jens Holm: Horne sogns skoler. 1956: 153-85. 1957: 286-314.
Tove Kjærboe: Kistebilleder. 1980: 37-40.

Humble:
Claus Schou: Humble fattiggård 1868-1894. 1999: 77-86.

Husby:
Laust Kristensen: Oprettelse af skole i Husby 1712. 1976: 39-55.

Håre:
Anna Gundestrup: Erindringer fra barndom og ungdom i Håre. 1995: 64-87.

Juelsberg:
Johanne Ludvigsen: Folkehusholdningen på fynske herregårde. 1956: 264-65.

Kerte:
Knud Aarup: Spændte forhold i Kerte skole midt i det 19. årh. 1976: 56-70.
Knud Aarup: Fra Kerte Sogneforstanderskabs protokol 1842-1867. 1984: 93-106.
Inge Eriksen: Giftmordene i Fyllested. 2011: 95-108.

Kerteminde:
V. Woll: Johannes Frederik Kleins Erindringer fra Kerteminde i Tiden 1860-80. 1939: 132-39.
V. Woll: Kerteminde danske Skoles Historie i 16.-17. Tallet. 1941: 387-94.
V. Woll: Kerteminde Politikorps 1842-1939. 1941: 395-98.
V. Woll: Konsumtionsboderne i Kerteminde. 1944: 231-40.
V. Woll: Det jødiske Befolknings-Element i Kerteminde i forrige Aarhundrede. 1945: 430-47.
V. Woll: Et gammelt Kerteminde-Kort. 1946: 553-56.
V. Woll: Paludan-Miillers Barndomsminder fra Kerteminde. 1946: 548-52.
V. Woll: Kerteminde Bødkerlav. 1947: 32-47.
V. Woll: Småtræk af Livet i Kerteminde i forrige Aarhundrede. 1950: 80-90.
V. Woll: Ejendomme ved Havnepladsen i Kerteminde. 1952: 297-318.
V. Woll: Borgmestre og rådmænd i Kerteminde indtil 1747. 1954: 312-38.
V. Woll: De eligerede mænd i Kerteminde. 1958: 439-88.
Hans Kirchhoff: Kerteminde august 1943. 1971: 139-71.
Ulrik Schrøder: Kirkeriste på Fyn og Ærø. 1981: 115-125.
Erland Porsmose m.fl.: En stol, der skiftede plads på Kerteminde Museum. 1982: 117-120.
Jens Kongstad Lampe: Urmageriet i Kerteminde. 1983: 47-55.
P. H. Rendsvig: Snekkeled ved Kerteminde fjord. 1983: 71-76.
Edvard Andersen: En ægteskabshistorie fra Kerteminde og Faaborg. 1986: 93-97.

Kirkeby:
Bendt Gammeltoft-Hansen: Flyvende klokker. 1995: 32-36.

Klingstrup:
Aa. Fasmer Blomberg: Valkendorferne på Klingstrup. 1985: 92-120.

Kongshøj, Øksendrup sogn:
Per Grau Møller: Kongshøj Hammerværk. 1990: 83-106.

Krengerup:
Claus M. Smidt: To fynske herregårde under Louis Seize-tiden: Krengerup og Einsidelsborg. 1975: 72-88.

Krogsbølle:
Niels Jørgen Andreasen: Krogsbølle og Bårdesøs vedtægt 1696. 1986: 69-92.

Kullerup:
Hans Hansen: Hjulby mose og Kullerup sluse. 1975: 31-39.

Kværndrup:
C. J. P. O. Sestoft: Kværndrup Posthus. 1947: 48-64.

Kædeby
Karl hansen. Barndom. 2010: 109-119.

Tilbage til top
L-Å Enkelte sogne, landsbyer og gårde

Ladby
Eigil Nikolajsen: Diagnose: vikingeskib — i 75-året for fundet af Ladbyskibet. 2010: 25-39. Langeland:
Hans Fussing: Et besværligt skriftemål (Humble). 1953: 32-39.
Harald Th. Hansen, Jens Mollerup: En langelandsk frigård og dens ejere i 1700-tallet (Borregården, Hennetved). 1975: 40-52.
Harald Th. Hansen, Jens Mollerup: Skæbner bag et gravsted. - En retssag på Langeland (Borregården, Hennetved). 1978: 40-50.
Harald Th. Hansen, Jens Mollerup: Frederik Ahlefeldt og hans instruks fra 1767. 1976: 114-26.
Thomas Wegener Friis og Per Henrik Hansen: Vidner for enden af bomben. Om langelandsfort og Den Kolde Krig. 2012. 119-133.

Langesø:
Albert Fabritius: Fæstebreve fra Gelskov og fra Langesø. 1940: 260- 75.
Finn Jacobsen: Langesø - et skovdistrikt på Fyn. 1994: 40-54.

Lindelse:
Claus Schou: Arbejdsanstalten brænder. 2003: 37-53.

Lumby:
Viggo Bang: En undersøgelse af marksystemer i Lumby sogn. 1992: 50-55.

Lunde, Nordfyn:
E. Thestrup Pedersen: Fra Ryesgade til Lunde på Nordfyn (erindringer). 1993: 7-23.

Lunde, Svendborg amt:
H. P. Langkilde: En fynsk Slægtsgård og dens Beboere indtil Udskiftningen (Langkildegård). 1948: 256-86.

Lykkenssæde:
Jens Pilegaard: Høravlingsinstituttet på Lykkenssæde. 1953: 52-153.

Lykkesholm:
Birger Isaksen: Lykkesholms fæstere. 1953: 23-31.

Magleby:
Claus Schou: To historier fra arbejdsanstalten i Magleby. 2004: 46-57.

Marslev (Marslev-Birkende):
Erling Hansen: Tage Einar Schack. Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927. 2006: 73-76.

Middelfart:
Chr. Behrendt: Borgmester Hans Nielsen Bangs Gård i Middelfart og dens senere Ejere. 1949: 328-73.
Alfred Larsen: Tre poetiske ansøgninger om fynske præstekald. 1958: 558-64.
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset. 2008: 5-24

Munkebo:
P. H. Rendsvig: Maglebjerg ved Kerteminde fjord. 1979: 109-113.
Ole Nederland: Om Thomas Christensen og hans rolle som "Gøngehøvding" i Bjerge Herred. 1990: 69-82.
Ole Nederland: Munkebo - Odenses evige havnemulighed. 1988: 17-32.
Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen:Odense Staalskibsværfts boliger. 2011: 7-26.

Nyborg:
Preben Hahn-Thomsen: Knud Prislavsen - Nyborgs grundlægger. 1971: 7-15.
Bjørn Westerbeek Dahl: Christoph Heer og Frederik den Tredjes by ved Slipshavn. 1979: 42-57.
Henning Henningsen: En gammel Kalentegaard i Nyborg. 1944: 283-84.
K. J. Jensen: Den danske garnison i Nyborg 1942-43. 1967: 393-426.
Jens Kongstad Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Nyborg. 1981: 64-74.
Pia Sigmund: Kruuserne i Nyborg 1813-1897. 1984: 65-94.
Merete Dahlerup: En taterfloks anholdelse i Nyborg 1643. 1989: 113-118.
Bjørn Westerbeek Dahl: Et bidrag til Nyborgs ikonografi og befæstningshistorie i 1600-tallet. 1990: 53-68. 1991: 116.
Charlotte Dreyer Skov: Nyborg Slot 1610-31. Administrationscenter og lensmandsbolig. 1999: 35-54.
Mads Thernøe: Slaget ved Nyborg. 2009: 5-16
Marianne Weigel: Fremmede kommer til Nyborg. 2009: 101-112.

Næsbyhoved-Broby:
Aage F. Blomberg: Hvem har bygget Næsbyhoved-Broby kirke? 1960: 304-35.

Næsby:
Hans Henrik Jacobsen: Grevinde Danner i Næsby 1846-47. 1986: 26-39.

Nørre Broby:
Børge L. Barløse: Ejendomsforholdene i Nr. Broby i ældre tid. 1952: 333-48.

Odense:
Anne Riising: Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. 1994: 21-33.
Birger Isaksen: "Kursus af 1878" i Odense. 1980: 27-36.
Dorrit Andersen: Landsarkivet for Fyn - et nyt og et godt hus. 1996: 90-94.
E. Ladewig Petersen: Omkring stændermødet i Odense i februar 1657. 1974: 14-36.
Emanuela Barellai: Den italienske sangerinde Angelica Catalanis ophold i Odense 1828. 1991: 108-115.
Emre Altintas og Hussein Ali: Min fynske barndom. 2010: 109-123. Günther Hansen: Den første Shakespeare-opførelse i Odense (1796). 1963: 428-35.
H. H. Jacobsen: Havnen, som Odense ikke fik. 1972: 15-43.
Hans Henrik Jacobsen: Kræmmerlaug og købmandslaug i Odense indtil 1862. 1987: 33-60.
Hans Kirchhoff: Odense 1943 - set fra Klaregade. 1978: 7-14.
Hugo Mayntzhusen: Fra 25 år på Odense rådhus (erindringer). 1995: 7-31.
Jens Haugaard Jensen: "Den borgerlige Jødefejde" i Odense 1819. 1885: 7-22.
Johs. Pedersen: Fyens Stifts litterære Selskabs historie. 1956: 68-152.
Johs. Pedersen: Politisk røre i Odense (1838-39). 1955: 385-415.
Jørgen Nielsen og Linda Rasmussen: Halsløs gerning. 2000: 27-46.
Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Laurids Brandsen og reformer i Odense Gråbrødrekloster 1469. 1969: 192-98.
Jørgen Thomsen: Arbejdet med Odense bys historie. 1992: 19-33.
Kaj Habekost: "Foreningen til Opførelse af Alderdoms-Friboliger" og dens virke i Odense indtil år 1900. 1979: 86-108.
Kaj Mehr: Vollsmose. Et naturområdes forvandling til bykvarter. 1997: 90-96.
Kirsi Ojala: At tjene for kost og løn hos godtfolk i 1700-tallets Odense. 2005: 28-37.
M. Vesterdal : Giersings Realskole. 1973: 7 -60.
Marianne Weigel: "Gør din pligt og lidt til". Edvard Albert Weigels opvækst - en selvbiografi. 2006: 65-72
Michael Bregnsbo: "Rigernes lyksalighed under en landsfaders beskyttende enevælde". Talerne på kongens fødselsdag på Odense Gymnasium i slutningen af 1700-tallet. 1997: 17-34.
Mogens Brøndsted: Mig og Odense (erindringer). 1996: 7-24.
Morten Mikkelsen: Politivæsenet i Odense i perioden 1850-80. 1981: 81-92.
Niels Henrik Jessen: Borgerkvarterer i Odense i slutningen af 1500-tallet. 1983: 7-26.
Nikolaj Slot Andersen: Det middelalderlige odenseanske bispeskisma. 2007: 31-41.
Ole Nederland: Byen på Christian IV's tid. Odense tingbøger om gader og gadeliv. 1998: 5-15.
Ole Nederland: Folkeliv i renæssancebyen Odense. 1999: 18-34.
Ole Nederland: Hvor lå Odense herredsting? Lidt fynsk tinghistorie. 2003: 27-36.
Ole Nederland: Kendte Odenselokaliteter 1606-81. 2001: 15-28.
Ole Nederland: Ægteskabelige og uægteskabelige forbindelser i 1600-tallets Odense. 2000: 47-56.
Otto Madsen: Buchwald og kanalen. 1987: 79-87.
Ove Jørgensen: Hvorfor Salomon von Havens kanalprojekt i Odense ikke blev gennemført. 1978: 51-65.
Ove Jørgensen: Kortbilagene til C. T. Engelstofts Odense Bys Historie. 1983: 27-46.
Ove Jørgensen: Navnet Odense: Stavemåder og tolkninger. 1985: 23-49.
Ove Jørgensen: Odense byfred 1477. 1982: 27-38.
Ove Jørgensen: Vandmøllerne i Odense. 1987: 107-118.
Paul Horstmann: Årsagerne til drabet på Knud den Hellige. 1987: 7-32.
Per Kristian Madsen: Mølledrift i den tidlige middelalders Odense. 1986: 54-68.
Per Nielsen: Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog (Frank Hammershøj). 2011: 41-54. Poul Skaaning: Nonnebakken - en skibsborg fra 980. 1988: 7-16.
Sven Arnvig: Erindringer fra besættelsestiden. 1981: 32-55.
Svend Larsen: Møntergården. 1942: 1- 24.
Tore Nyberg og Fritz Saaby Pedersen: De latinske vers over Odenses middelalderlige biskopper. 1980: 64-75.
Vagn Dybdahl: Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser. Nybagt cand. jur. kommer til Odense. Christoffer Krabbe som redaktør af Fyens Avis 1859-61. 1997: 35-62.
Vibeke Brandt: Lokalhistorisk Bibliotek. 1996: 77-89.
Victor Hermansen: Sct. Hans Præstegård i Odense. 1942: 25-51.
Aage F. Blomberg: Nogle Kontrafejere i Odense i 17. og 18. Aarhundrede. 1945:.451-70.
Hans Ole Jasper: Bassesagen - en uopklaret fynsk kriminalsag. 2011: 147-156.

Ollerup:
Vilh. Lorenzen: En gruppe voldsteder i Ollerup og Egense sogne. 1957: 371-412.
Julius Paulsen: Benjamino Gigli i Ollerup 1934. 1992: 88-93.
Claus Schou: Livet på Urte Mølle. 2009: 65-74.

Pårup:
Peter Ramskov Andersen: Om at gøre kirkebøger lettere anvendelige. 1986: 108-112.
Peter Ramskov Andersen: En fynsk falskmøntnerbande. 1991: 83-99.

Ravnebjerg:
Flemming Georgsen: Smedemester Hans Jørgen Andersen i Ravnebjerg. 1995: 46-59.

Refsvindinge:
Johs. Garnæs Petersen: Refsvindinge Skole 1737-1907. 1963: 385-427.
Ulrik Schrøder: Kirkeriste på Fyn og Ærø. 1981: 115-125.

Ringe:
Harald Jørgensen: Fattiggården i Ringe 1864-90.1941: 399-422.

Ringe, Nr. Nærå sogn:
Viggo Bang: Striden om Ringe Mølle. 1993: 100-109.

Rolund, Viby sogn:
Birgit Ascanius Jakobsen: Barndomserindringer fra Rolund i 1930'erne. 1996: 52-68.

Rudkøbing:
Ole Nederland: Rudkøbing-borgere og deres selvangivelser 1704-05. 1982: 65-79.
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset. 2008: 5-24

Ryslinge:
Erik Hansen: Bondens Retsforhold i sidste Halvdel af 18. Aarhundrede. 1945: 471-81.

Rønninge:
Se Rohmann under personalhistoriske artikler.

Rørup:
Nils Schiørring: Rørup-Fragmentet. 1962: 1-8.

Sallingelunde:
Erling Albrectsen: Guldringene fra Sallingelunde. 1942: 143-47.

Saltofte:
Thorvald Jensen: En Saltofte-dreng fortæller. 1993: 24-46.

Sanderum: Christian Andersen: Rasmus Skovsgaards samlinger fra Sanderum sogn. 1993: 47-53.
Lars Bisgaard: Verdensborgeren på Fyn. Johan Bülow og Sanderumgårds have. 2005: 66-78.
Ellen Warring: Sanderumgaards romantiske have — genopstået som en fugl Fønix. 2010: 21-25.

Sarup:
P. Helweg Mikkelsen: Sarupfundet. 1939: 16-37.

Selleberg:
Søren Lassen : Barndomserindringer fra Selleberg i 1870' erne. 1939: 140-68. 1940: 179-236.
Søren Lassen: Optegnelser om mine Bedsteforældre på Selleberg og i Østrup. 1945: 355-409.

Serup, Søndersø sogn:
Hans Henrik Jacobsen: Hvor lå friskolen i Serup? 1990: 107-109.

Skamby:
H. F. Rasmussen: Breve over havet - et nordfynsk husmandshjems åndelige testamente (Rostrup). 1978: 15-32.

Skovsgård, Langeland:
Gudrun Hansen: "Dagjournal for Hovedgaarden Skovsgaard 1887-88". 1988: 79-93.

Stige:
Hans Henrik Jacobsen: Stige - den første fynske gartnerby. 1988: 94-118.

Svanninge:
Kaj Mehr: Fattigvæsenet i Svanninge 1803-04. 1979: 78-85.

Svendborg:
Thomas Riis: Hvor lå Svendborgs middelalderlige Fisketorv? 1976: 109-13.
Aage Andersen: Et fund af middelalderlige sko og lædersager fra Svendborg. 1953: 1-22.
Carl Lindberg Nielsen: Ryggesløse skoledisciple (1586). 1954: 372-73.
Otto Jonasen: Da Svendborg fattige skulle til at arbejde for føden. 1977: 7-23.
Hans Kirchhoff: Oprøret i Svendborg august 1943. 1969: 129-73.
Regitze Rohde: Erindringer fra Svendborg og omegn af generalmajor Poul Martin von Bülow (1795-1877): 1993: 74-88.
Lars Bisgaard: En dødeliste viser vej. 2002: 70-89.
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset. 2008: 5-24
Inge Mønster-Kjær: Fattigdom som forbrydelse? 2011: 55-64.

Svindinge:
Vilh. la Cour: Voldsted ved Højskovgård. 1952: 282-96.

Søby:
Tove Kjærboe: Ærøeslyst, et badehotel og dets historie. 1987: 103-108.

Søbygård, Ærø:
K. K. Henriksen: Bidrag til Søbygårds bygningshistorie. 1986: 98-99.

Søbysøgård:
Aage Gottschalck Rasmussen, Hans Larsen: En gammel drabssag fra Søbysøgård. 1973: 61-65.
Peter Fransen: Ungdomsfængslet på Søbysøgård. 2011: 123-146.

Søllested:
Erling Albrectsen: Et fynsk Offerfund fra den ældre romerske Jernalder (Bukkerup). 1944: 241-65. 1945: 448-50.

Sønder Højrup:
Vilh. Lorenzen: Et sydfynsk Voldsted (Havegård). 1950: 118-26.

Sønder Nærå:
Otto Andersen: Degneembedets Historie i Sønder Næraa Sogn. 1946: 608-19.

Søndersø:
Aage F. Blomberg: Søndersø Bylov. 1946: 557-72.

Tanderup:
Laust Kristensen: Tyveri og forholdsregler derimod i det 19. årh. 1974: 37-43.

Tybrind:
Harald Nielsen: Træk fra livet som landvæsenselev på Tybrind 1917-18. 1995: 88-92.
Tåsinge:
Hanne Staff Johansen: En landsbys udskiftning (Bjerreby). 1969: 199-233.
Johs. Pedersen: Solskin og skyer over Taasinge. 1960: 282-303.
A. Lolk: Bemærkninger i kirkebøgerne om de døde på Tåsinge 1646-1813. 1980: 64-75.

Udby:
Morten Vesterdal: En gård bygges (Vesterdal). 1966: 276-330.
Morten Vesterdal: En vestfynsk bondes indtryk og oplevelser under krigen 1864. 1989: 72-85.
Rasmine Andersen: Erindringer fra vort Barndomshjem i Udby. 1995: 46-59.

Ubberud:
Peter Ramskov Andersen: En fynsk falskmøntnerbande. 1991: 83-99.

Ulriksholm:
Erland Porsmose: Stordrift og fællesdrift. Godsstruktur ved Kertinge Nor igennem 600 år. 1978: 88-112.

Ullerslev:
V. Woll: De otte første evangeliske Sognepræster i Flødstrup-Ullerslev Pastorat. 1939: 127-31.
Verninge:
Albert Fabritius: Præsten Stephen Laursens notater om Verninge (1570'erne). 1962: 120.
M. Vesterdal: Folketingsvalgene i Verninge 1853. 1974: 44-59.
Anne Riising: Fra Verninge sogns kirkeregnskaber i 1840'erne. 1992: 62-69.

Vester Hæsinge:
K. Deibjerg: Et lille tidsbillede. 1960: 398-99.

Vester Åby:
Jens Rasmussen: Vester Åby præstegård. Præst og bygherre. 1991: 100-107.
Vincent Lind: Fyns seriøsitet. 1999. 5-17.

Vissenbjerg:
Peter Ramskov Andersen: En fynsk falskmøntnerbande. 1991: 83-99.

Ærø:
Erik Kroman: Ærøs forbindelse med Brandenburg i 13. og 14. årh. 1960: 376-97.
J. Smith: Amtsskrivere og amtsforvaltere på Ærø. 1954: 348-71.
Erik Kroman: Svenskerne på Ærø 1658-59. 1962: 9-33.
Alfred Larsen: Tre poetiske ansøgninger om fynske præstekald. 1958: 558-64.
M. Eriksen: En mærkelig 10-årig Provsteretssag. 1968: 83-93.
F. S. Grove-Stephensen: Skærpelse-Frifindelse. 1968: 94-98.
Jørgen Smith: Et lille juridisk drama fra Ærø og Slesvig. 1971: 44-54.
Tove Kjærboe: Ærøsk sølv (Ærøske sølvsmede). 1977: 101-20.
Vigand Rasmussen: Da Ærø skulle have en jernbane (1916 ff.): 1974: 60-77.
Erik Kromann: Hvor gammel er Ærøskøbing? 1957: 269-85.
Erik Kromann: Ærøskøbing gamle kirke. 1960: 245-81.
Tove Kjærboe: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing og lidt om de gamle håndværkere. 1967: 427-64.
Erik Kroman: Niels Philip Hay (f. 1814 i Ærøskøbing): Guldgraver i Californien og Australien (erindringer). 1977: 121-33.
Tove Kjærboe: Maleren Jacob Jørgensen (1879-1948).1961: 409-541.
M. Eriksen: Bregninge-Søby Skolehistorie. 1947: 65-92. 1949: 289-327.
Erik Kroman : St. Alberts kirkegård på Ærø. 1959: 219-37.
Tove Kjærboe: Dagbog, skrevet af 13-årig ærødreng 1869-70. 1985: 59-72.
Tove Kjærboe: Mindeblade fra Ærø. 1982: 80-86.

Ærøskøbing:
F. S. Grove-Stephensen: Ærøskøbings skibe 1747 og 1778/79. 1981: 75-80.
Tove Kjærboe: Billedhuggeren Gunnar Hammerich og Ærøskøbing. 1983: 56-70.
Jørgen Elsøe Jensen: Ærøskøbing - et byplanstudie. 1990: 38-52.

Ørbæklunde:
Per Henrik Jakobsen og Henrik Brask Pedersen: Ørbæklunde og hoveriet. 1988: 53-61.

Østrup:
S. Lassen: Optegnelser om mine Bedsteforældre på Selleberg og i Østrup. 1945: 355-409.

Årup:
Peder Nielsen: Postvæsenet i Årup. 1978: 33-39.
Anne-Birgit Yde Willumsen: Max Ydes barndom i Aarup 1909-25. 2005: 79-86.

Åstrup:
Poul Løndal-Nielsen: En israelers gensyn med Faaborg-egnen 1987. 1989: 86-96.
Vincent Lind: Fyns seriøsitet. 1999. 5-17.

Åsum:
Svend Frederiksen: Kvægpesten i Aasum 1745. 1973: 66-69.
Svend Frederiksen: Gåsebænken. 1977: 87-93.
Svend Frederiksen: 1 bøgesaa = 3 mark. 1979: 70-77

Tilbage til top
Biografiske / Enkeltpersoner og slægter

Alfabetisk ordnet efter navn på person eller slægt.

A - B
Christian Andersen: En brevveksling mellem Ernst Trier og Marie Abel i Dalum præstegård. 1995: 37-45.
Emre Altintas og Hussein Ali: Min fynske barndom. 2010:109-123.
H. H. Jacobsen: H. C. Andersen og Odense Katedralskole. 1968: 99-121.
Dorrit Andersen: Da H.C. Andersen´s far blev frimester (Hans Andersen). 2004: 27-31.
Flemming Georgsen: Smedemester Hans Jørgen Andersen, Ravnebjerg. 1995: 60-63.
Laust Kristensen: Jochum Andersen, en vestfynsk bonde (1778-1862, Balslev sogn). 1972: 44-71).
Rasmine Andersen: Erindringer fra vort Barndomshjem i Udby. 1995: 47-59.
Fr. Hjort: Agrarpræsidenten Fr. Andersen-Rosendal. 1940: 310-19.
Birger Isaksen: Carl Bagger i Odense (1836-46). 1966: 233-75.
Troels Dahlerup: En digters ungdom: Hans Bang (f. ca. 1620, Bogense). 1961: 572-75.
Aage F. Blomberg: Caspar Bartholin (1662-1702) og Manja Beetzein. 1959: 112-20.
Hans Ole Jasper: Bassesagen - en uopklaret fynsk kriminalsag. 2011: 147-156. Bendt Bendtsen: Fra bondedreng til vicestatsminister, 2009: 17-26.
Henrik Hertig: Maleren Vilhelm Bendz (1804-32). 1954: 169-211.
Inge Eriksen og Peter Fransen: Kvindeskæbner i kølvandet på tyven Frederik Hansen Berggreen. 2004: 58-85. Peter Fransen: Frederik Hansen (Berggreen)- en fynsk stortyv. 2002: 5-33.
Hans Henrik Jacobsen: Folketingsvalget i Bogense i 1872 (Klaus Berntsen). 1981: 93-113.
Ritt Bjerregaard: Mit fynske liv. 2010: 7-21.
Povl Skadhauge: Peter Ulrik Frederik Schjøtt og Steen Steensen Blicher. 1940: 276-80.
Ellen Pedersen: Aage Fasmer Blomberg. 1984: 7-12.
Finn Stendal Pedersen: Aage Fasmer Blomberg (mindeord). 1990: 110-111.
Henning Nielsen, Jørgen Thomsen: Redaktør A. C. Bondegaard (1850-1925) og svinehunden "Estrup". 1975: 124-41.
Susanne Lykke Vølzgen Rasmussen: Bøger maler billeder - Karen Brahe set gennem sin bogsamling. 1998: 16-39.
Søren Mørch: Forsøg på en udredning af Claus Brockenhuus' økonomiske forhold (ca. 1620-40) 1967: 465-528.
Jens Pilegaard: Rigborg Brockenhuus (Egeskov). 1947: 7-31.
Mogens Brøndsted: Mig og Odense (erindringer). 1996:
Otto Madsen: Stiftamtmand Fr. v. Buchwald og kanalen. 1987: 79-87.
Lars Bisgaard: Verdensborgeren på Fyn. Johan Bülow og Sanderumgårds have. 2005: 66-78.
Regitze Rohde: Erindringer fra Svendborg og omegn af generalmajor Poul Martin von Bülow. 1993: 74-88.
Aage F. Blomberg: Sagen mellem Jens Madsen Rosenberg, Odense og Peter Børting. 1979: 7-13.

C - D
Michael Bregnsbo: En dronning rejser over Fyn. Synliggørelse og iscenesættelse af enevælden på Fyn i 1766 (Dronning Caroline Mathilde). 2006: 17-30.
Emanuela Barellai: Den italienske sangerinde Angelica Catalanis ophold i Odense 1828. 1991: 108-115.
Ole Nederland: Thomas Christensen, fæstebonde i Munkebo. 1990: 69-82.
Erik Hansen: Konsistorialraad Johan Hendrich Colding (Sognepræst i Gislev og Ellested 1799-1844). 1946: 581-87.
Bjørn Westerbeek Dahl: Generalkvartermester Erik Dahlberg og Nyborg. 1990: 53-68.
Hans Henrik Jacobsen: Grevinde Danner i Næsby 1846-47.1986: 26-39.
J. Chr. Clausen: Thøger Dissing (1864-1938). 1939: 169-73.
Henrik Hertig: Dankvart Dreyer(1816-52). 1952: 255-81.
Aage F. Blomberg: Alexander Durham, kgl. Majestæts Skibshøvedsmand. 1957: 315-48.

E - F
Pia Sigmund: Edel - grevinde af Flandern, dronning af Danmark, hertuginde af Apulien. 2004: 15-26.
Henning Nielsen, Jørgen Thomsen: Redaktør A. C. Bondegaard (1850-1925) og svinehunden "Estrup". 1975: 124-41.
Gunnar Kjær Mortensen: Konfiskation af tysk og japansk ejendom (Franz og Inge Elise Eitel). 1998: 87-98.
Marianne Weigel: Fra kranvogn til kampvogn. Et interview med Jan Falck-Schmidt. 2012. 133-148.
Age Petersen: En fynsk stereoskopfabrikant (Peter Lorenz Fangel, Middelfart: 1837-1922). 1972: 72-80.
Vilh. Lorenzen: En Middelfartpræsts Trængsler (Peder Farver). 1944: 266-73.
Børge L. Barløse: Oberst Christian Fibiger og hans slægt. 1957: 353-70.
Poul Løndal-Nielsen: En israelers gensyn med Faaborg-egnen 1987 (Kurt Fleischmann). 1989: 86-96.
Dorrit Andersen: Frederik 7. som guvernør over Fyn. 1986: 7-25.
Birger Isaksen: Lars Frederiksen (1835-93). 1950: 91-117.
Hans Henrik Jacobsen: Gdr. Svend Frederiksen (mindeord). 1982: 121-122.
Sigvard Skov: Johan Friis's Vægterhorn fra 1551 (Hesselagergård). 1939: 124-26.
Olaf Andersen: H. C. Frydendahl (1888-1947). 1947: 1-6.
Birger Isaksen: Otto C. Fønss og Middelfart 1853-1922. 1972: 93-105.

G - H
V. Woll: To menneskeskæbner: Løjtnant Ulrik Gotschalk Gedde 1770-1836. 1956: 225-234.
Michael Kuur Sørensen: Glistrup på Fyn. Fra protestbevægelse til parti med indflydelse. 2012. 37-48.
Anna Gundestrup: Erindringer fra barndom og ungdom i Håre på Vestfyn. 1995: 64-87.
Tove Kjærboe: Billedhuggeren Gunnar Hammerich. 1983: 56-70.
Per Nielsen: Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog (Frank Hammershøj). 2011: 41-54. Birger Isaksen: Emil Hansen, musiker og billedskærer, Ryslinge. 1985: 73-82.
Peter Fransen: Frederik Hansen - en fynsk stortyv. 2002: 5-33.
Karl Hansen:Barndom. 2010: 109-119.
Niels Th. Mortensen: Mads Hansen (1834-80): Sagn- og Folkevisedigtning. 1945: 323-54.
Chr. Kiilsgaard: Peder Hansen (Retssag, Rudkøbing 1742). 1951: 189-219.
Peter R. Olsen: Rasmus Hansen, Rifbjerg (1779-1830). 1940: 340-50.
Andreas Skov: Poul Michael Hansen, Retssagen mod "Poul Tysker"
Per & Natalie Nielsen og Aleksandr Kiseljov: Hans Peter Hjerl Hansen — en fynsk iværksætter i Sibirien. 2010: 123-137.
Lars Bisgaard: Adelige kvinder og livet på Arreskov i renæssancen (Helvig Jacobsdatter Hardenberg). 2006: 31-46.
Jan Bak Harder: Jørgen Poulin Harder, guldsmed i Odense 1777-96. 1978: 66-72.
Peter Mygind Leth og Jesper Boldsen: Skeletterne i krypten. Knud den Hellige og hans broder Benedikt. 2009: 123-136.
Mikkel Leth Jespersen: Herredsfogeden på Nordfyn i senmiddelalderen (herredsfoged Hans Henriksen). 2006: 5-16.
Günther Hansen: En eventyrer som teaterdirektør i Odense: From. HeussIer 1794-1807. 1963: 242-45.
Finn Stendal Pedersen: Niels Hofman (Bang), Hofmansgave. 1989: 57-72.
Margit Egdal: Ellen Hofman-bang 1879-1971. 2004: 5.
Britta Schall Holberg: Mit politiske liv og tilhørsforhold til Fyn. Britta Schall Holberg (erindringer). 2012: 7-21.
K. C. Holm: Valgmenighedspræst og biskop på Fyn (erindringer). 1994: 7-20.
Carl Lindberg Nielsen: Jens Holst, degn i Søby-Turup (d. 1749). 1957: 349-52.
Helge Lund Hansen: Ejler Høg til Dallund (Dansk adelig økonomi i det 17. årh.). 1969: 246-305. 1970: 377 -450.
Hans Henrik Jacobsen: En fynsk stiftamtmand (Jacob Høirup) fortæller erindringer. 1992: 7-18.

I - J
Birgit Ascanius Jakobsen: Barndomserindringer fra Rolund i 1930'erne. 1996: 52-68.
H. C. Frydendahl: Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup (1846-1913). 1946: 485-92.
H. C. Frydendahl: Dyrlæge P. Jensens slægtshistoriske Optegnelser. 1946: 493-547.
Ole Nederland: En fynsk kirketyv ved navn Peder Jensen. 1987: 98-102.
Thorvald Jensen: En Saltofte-dreng fortæller (erindringer). 1993: 24-46.
Else Jensenius: Johan Jørgen Jensenius, sognepræst, Vejlby (uddrag af dagbog 1770-71). 1984: 13-33.
Hans Henrik Jacobsen: Afsløring af mindesten for maleren Jens Juel. 1995: 103-110.
Helge og Jørgen Land Hansen: Optegnelser af Jacob Jørgensen, Bederslev. 1988: 61-78.

K - L
Herbert Kain: En ung jøde kom til Fyn - og vendte tilbage (erindringer). 1994: 55-69.
Tove Kjærboe: Martin Kleinsorg (1773-1839, Rudkøbing) og Jørgen Henrik Vind (1784-1819, Langeland). 1975: 89-94.
Tove Kjærboe: Dagbog skrevet af 13-årig ærødreng 1869-70 (Claudius Klestrup). 1984: 65-79.
Paul Horstmann: Årsagerne til drabet på Knud den Hellige. 1987: 7-32.
Pia Sigmund: Far og søn. Knud den Hellige og Karl den Gode. 2003: 19-26.
Tore Nyberg: Knud, Danmarks konge - 900 år efter helgenkåringen. 2001: 5-14.
Bent Østergaard: Om Hans Mule og Mette Kottes efterslægt. 1993: 89-99.
Vagn Dybdahl: Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser. Nybagt cand. jur. kommer til Odense. Christoffer Krabbe som redaktør af Fyens Avis 1859-61. 1997: 35-62.
Pia Sigmund: Kruuserne (Hans, Johan og Wilhelm Kruuse) i Nyborg 1813-1897.1984: 65-77.
A. Brink: En dansk udvandrerskæbne: Peter Larsen (f. 1849 i Strærup, Dreslette sogn). 1958: 413-38.
F. Elle Jensen: Kapellanen Hans Lemming i Nyborg (1705-88). 1946: 588-98.
Birger Isaksen: Frode Lund, lærer, tegner (1900-1980). 1986: 40-53.
Lars Bisgaard: Adelige kvinder og livet på Arreskov i renæssancen (Sophie Lykke). 2006: 31-46.
Margit Larsen og Marianne Weigel: Brobygård 1966 - 67 — en billedserie om forvalteren Åge Knudsens dagligdag

M - N
H. Øllgaard: Biskop Jakob Madsen (1538-1606). 1945: 285-322.
Louise Lillie: Biskop Jacob Madsen og billederne. 1989: 18-37.
Claus Schou: Den langfingrede bydreng (Hans Peter Christian Madsen). 2008: 55-60
Knud Aarup: Biskop Jacob Madsens "spejlvendte" tegninger. 1990: 33-37.
Knud og Niels Aarup: Glimt fra Jacob Madsens visitatsrejser 1588-1604. 1991: 7-63.
Claus Schou: Niels Peder Madsens jordefærd. 2006: 58-64.
Hugo Mayntzhusen: Fra 25 år på Odense rådhus. 1995: 7-31.
Birger Isaksen: Sophus Michaëlis og Odense. 1971: 116-38.
Svend Larsen: Apoteker P. Helweg Mikkelsen. 1941: 461-65.
Erling Albrectsen: Apoteker Helweg Mikkelsens Samling. 1941: 466-78.
Olga Pedersen: Fiskeren, daglejeren og altmuligmanden Niels Christian Mogensen fra Nordskov på Hindsholm. 2003: 54-66.
Sven Arnvig: Billedskæreren Anders Mortensen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nakskov Kirke. 1944: 157-213. 1969: 174-91
V. Woll: Mads Jørgen Møller til Krumstrup. 1953: 161-64.
H. H. Jacobsen: En fynsk jægers dagbog med tegninger og digte fra treårs krigen (Anders Nielsen, Gamborg) 1971: 56-115.1972: 106-09.
Hanne Christensen: Carl Nielsens mor. 1996: 47-51.
V. Woll: To menneskeskæbner: Civilingeniør Hans Nielsen (f. 1830 i Pilevad). 1956: 225-34.
Rudolph Glarman: En spillemand og lægprædikant fra Skårupøre (Johan Nielsen, d. 1867). 1977: 94-100.
M. Vesterdal: Brudstykker af en fynsk Jægers Dagbog fra Treårskrigen (Morten Nielsen, Vesterdal). 1948: 219-55.
Morten Vesterdal: En vestfynsk bondes indtryk og oplevelser under krigen i 1864 (Morten Nielsen, Vesterdal, Udby sogn). 1989: 73-85.

O - P
Hakon Muller: To breve fra 1848 (C. Paludan-Müller). 1952: 319-25.
Ebbe Thestrup Pedersen: Fra Ryesgade til Lunde på Nordfyn (erindringer). 1993: 7-23.
Maria Pohlmann: 18-årig østprøjsisk pige som flygtning i Allesø 1945-47 (erindringer). 1994: 84-113.

Q - R
Hans Frede Nielsen: Rasmus Kristian Rask - Liv og levned. 2009: 41-52.
Kaj Mehr: Erindringer fra besættelsestiden af førstelærer Johannes Rasmussen, Svanninge. 1994: 70-83.
Jens Strøyberg: En feltlæges dagbog 1846 (Anton Ferdinand Rathje). 1960: 352-75.
H. C. Frydendahl: Christine Reimer (1858-1943). 1944: 274-82.
Finn Stendal Pedersen: Johan Ludvig Reventlow 1751-1800. 1991: 64-82.
Johs. Pedersen: Præsteslægten Rohmann fra Rønninge. 1958: 489-539. 1959: 1-95. 1959: 171-218.1960: 282-303.1962: 34-119.1963: 180-241. 1967: 337-92.1968: 24-82.
V. J. Brøndegaard: Botanikeren Emil Rostrup i Skårup (1858-83). 1963: 337-84.
Aage F. Blomberg: Sagen mellem borgmester Jens Madsen Rosenberg og Peder Børting (Odense i 1660'erne). 1979: 7-13.

S - T
Erling Hansen: Tage Einar Schack. Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927. 2006: 73-76.
Povl Skadhauge: Peter Ulrik Frederik Schjøtt og Steen Steensen Blicher. 1940: 276-80.
Emanuela Barellai: Diplomaten og mæcenen Herman Schubart (1756-1832). 1984: 34-52.
Sven Arnvig: Maleren Hans Schütte fra Odense (d. 1675). 1944: 214-22. 1952: 326-32.
Aage F. Blomberg: Hannibal Sehesteds nærmeste familie. 1977: 24-58.
Aage F. Blomberg: Jens Steen Sehested til Selleberg. 1950: 1-79.
Preben Hahn-Thomsen: Den fynske mæcén apoteker A. E. Sibbernsen (1850-1931). 1972: 81-92.
Hakon Müller: To breve fra 1848 (Vedel Simonsen). 1952: 319-25.
Christian Andersen: Rasmus Skovsgaards samlinger fra Sanderum sogn. 1993: 47-53.
Birger Isaksen: Johan Speyer, apoteker (1837-75). 1969: 234-45.
Preben Hahn-Thomsen: Nyborg-præsten Hans Svensen (d. 1511), der endte som birgittinermunk. 1975: 7-17.
Anne Riising: Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. 1994: 21-33.
Inge Fink: Tre mindefester for Hans Tausen i Birkende: 1994: 34-39.
Helge Sindal: En af de store fynboer: C. F. Tietgen. 1989: 38-56.
H. H. Jacobsen: Karl Timmermann (1837-1921, friskolelærer i Allesø). 1973: 100-25.
Ellen Pedersen: Stiftsfysikus T. M. Trautner og hans erindringer (dagbog 1864). 1964: 261-336.
Christian Andersen: En brevveksling mellem Ernst Trier og Marie Abel i Dalum præstegård. 1995: 37-45.
Andreas Skov: Poul Michael Hansen, Retssagen mod "Poul Tysker"

U - V - W
Aage F. Blomberg: Christoffer Urne til Rygaard. 1965: 112-25.
Aage Fasmer Blomberg: Valkendorferne på Klingstrup. 1985: 92-120.
Tove Kjærboe: Martin Kleinsorg (1773-1839, Rudkøbing) og Jørgen Henrik Vind (1784-1819, Langeland). 1975: 89-94.
Else Kornerup: En tragisk livsskæbne fra pietismens tid (Christian Frederik Warde). 1965: 1-74.
Marianne Weigel: "Gør din pligt og lidt til". Edvard Albert Weigels opvækst - en selvbiografi. 2006: 65-72
F. Elle Jensen: Mag. Martin Caspar Wolfburg (f. i Fjellerup 1686, sognepræst på Avernakø). 1953: 40-51
Kasper Wilton: Odense Teater — og mig. 2010:61-75.

X - Y - Z
Anne-Birgit Yde Willumsen: Max Ydes barndom i Aarup 1909-25. 2005: 79-86.

Æ - Ø - Å
Tilbage til top

Fynske Årbøger Registre