Landsbyregistrering i Fyns Amt
I 1983 udgav Fyns Amtskommune en rapport om landsbyerne på Fyn, Landsbyregistrering i Fyns Amt. Under ledelse af daværende museumsinspektør og lektor Erland Porsmose blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af alle landsbyer på Fyn. En gruppe af historiestuderende bl.a. Dorthe Nørregaard Madsen, Per Grau Møller og Niels Hørlück Jessen indsamlede og bearbejdet kort og skriftlige kilder, der skulle danne grundlag for udpegning af bevaringsværdige landsbyer i regionen.

For hver landsby er dels den historiske udvikling dels de eksisterende forhold registreret.

Vi har fået lov til at linke til rapporterne, der ligger på Kartografisk Samlings hjemmeside. Her kan man også finde andet materiale om fynsk lokalhistorie.

I Landsbyregistrering i Fyns Amt, Foreløbig orientering kan man læse mere om undersøgelsen. Desuden er skemaer og kort forklaret.
LÆS HER

Følg linket Landsbyregistrering i Fyns Amt og find materiale om alle de fynske landsbyer.
LÆS HER


Skriv til webmaster
Design: Anders Boye
www.andersboye.dk