Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt
I 1995 udgav Fyns Amtskommune er rapport om herregårdene på Fyn. Under ledelse af museumsdirektør, doktor phil. Erland Porsmose og museumsinspektør cand.mag. Anders Myrtue blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af herregårdene på Fyn. Materialet blev indsamlet og registreret af bl. a. museumsinspektør Ellen Warring og stud.mag. Dorthe Nørregaard Madsen. Hovedgårdene er inddelt efter kommunerne på Fyn. I alt har der været 123. Hovedgårde, der blev nedlagt før ca. 1800 skal findes under Landsbyregistreringen.

Vi har fået lov til at linke til rapporterne, der ligger på Kartografisk Samlings hjemmeside. Her kan man også finde andet materiale om fynsk lokalhistorie.

I Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt, Nøgle til Kommunerapporter og
De Fynske Hovedgårde, Sammenfatninger og analyser af skemaregistreringen,
kan man læse mere om undersøgelsen, kilder til skemaerne, en totalfortegnelse over de fynske herregårde, over grevskaber, baronier og stamhuse.
LÆS HER - om Nøgle til kommunerapporter
LÆS HER - om Sammenfatninger og analyser af skemaregistreringen


Følg linket Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt og find materiale om alle de fynske herregårde.
LÆS HER
Skriv til webmaster
Design: Anders Boye
www.andersboye.dk