Digitale udgivelser

Skriv til webmaster
Design: Anders Boye
www.andersboye.dkBiskop Jacob Madsens visitatsbog 1588 - 1604


Klik her: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588 - 1604
Bogens sider er OCR-scannede, så man med kommandoen Ctrl+F kan fritekstsøge. Men pas på, Biskoppen staver som vinden blæser. Brug derfor Person- og stedregister fra bogens side 359 inden du vælger søgeord. God fornøjelse

Historiske skrifter fra Fyn

Imellem årene 1977 og 82 udgav Historisk Samfund for Fyn, dengang Historisk Samfund for Fyns Stift, en skriftserie kaldet Historiske Studier fra Fyn, nummereret fra 1-11.

De 11 skrifter er for de flestes vedkommende udsolgte. Derfor har vi digitaliseret dem, så alle frit kan læse og søge i dem. Alle er OCR-scannede, så man med funktionstasterne ctrl+F kan søge på alle ord i de enkelte dokumenter.

Man må gerne copy-paste enkelte linier, men ikke hele dokumenter. Disse er omfattet af almindelige ophavsregler. Til eget brug må man gerne printe hele skriftet. Husk kildeangivelse.

For at læse dokumentet skal du bruge Adobe Reader.

Klik på den grønne knap og dokumentet åbner som PDF-fil.

1. Hoveriet til Egeskovgård: Gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. århundrede
    Lotte Jansen, Odense 1977, 90 sider.

2. Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
    K. Bang Mikkelsen, Odense 1977. 286 sider.

3. Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800.
    Hans Henrik Jacobsen, Odense 1977, 105 blade.

4. Kampen om Kertemindebanen : en undersøgelse af anlæggelsen af en privatbane i 1890erne
    Kirsten Helle Pedersen, Odense1978. 186 blade.

5. Kriminalitet og social forsorg i Odense 1920-39
    Carsten Egø Nielsen, Odense 1979, 94 sider.

6. Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771
    Lauritz Pedersen Næraae / Ved Lotte Jansen, Odense 1979, 43 sider.

7. Friskolelærer Jens Vilhelm Pedersens fortællinger
    En ung piges historie og andre fortællinger: en grundtvigiansk friskolelærer fortæller
    Ved Vibeke Harsberg, Odense 1980, 49 sider.

8. Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede
    Peder Windfeld Hansen, Odense 1980, 136 sider.

9. Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45: anvendelse, varighed og erstatning
    Hans Henrik Jacobsen, Odense 1980, 58 sider.

10. Fynske Standure og deres mestre 1700-1850.    Del 1 Assens-Horne
10. Fynske Standure og deres mestre 1700-1850.     Del 2 Hårby-Åstrup
     L. P. Pedersen, Odense 1982, 80+64 sider.

11. Fynsk herregårdsliv: grevskabet Gyldensteen og dets styrelse 1750-1770
    Lotte Dombernowsky, Odense1982, 77 sider.