Bogudgivelser
Følgende publikationer er udgivet af Historisk Samfund for Fyn
Bøgerne kan købes ved henvendelse til Aase Windeballe, Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev
Tlf. 6535 1822. boeger@histfyn.dk
IBAN: DK1020006883449914 - Swiftadresse: NDEADKKK.

Udkommet 5. november 2016
FYN i de brølende tyvere

Marianne Weigel
og Linda Petersen
180 s. ill.
Pris for medlemmer 50,-
Bogladepris: 95,-
Fynske Myter - sagn og sandheder Fynske Myter - sagn og sandheder
Redigeret af Lars Bisgaard og Sven Rask, 152 s. ill., Odense 2005
Pris for medlemmer 120,- kr.
Bogladepris 139,- kr.


Fyn og Fynboer
for 100 år siden

redigeret af Michael Bregnsbo, Margit Larsen og Marianne Weigel
pris 159,- kr.
Udsolgt
Svendborg amt beskrevet 1837 Svendborg amt beskrevet 1837
Carl Dalgas
Ved Finn Stendal Pedersen, Odense 1992, 560 sider.
Pris 50,- kr.
Odense Amt beskrevet 1843 Odense Amt beskrevet 1843, I-II
Jacob Aall Hofmann Bang.
Ved Finn Stendal Pedersen, Odense 1990/91, 314 + 416 sider
Pris 50,- kr.
Biskop Jacob Madsens visitatsbog Biskop Jacob Madsens Visitatsbog
1588-1604

Ved Jens Rasmussen og Anne Riising,
red. Finn Stendal Pedersen, Odense 1995, 417 sider.
Pris 50,- kr.
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41.
Ved Anne Riising og Mogens Seidelin (red. Finn Stendal Pedersen). Odense 1991, 319 sider.
Pris 50,- kr.
Nyborg under besættelsen
K. J. Jensen. Odense 1970, 182 sider. Pris 25,- Kr.
Aasum Aasum - træk af sognets historie
Svend Frederiksen,
Odense 1968, 198 sider
Pris 25,- Kr.
Oprøret i Svendborg august 1943
Hans Kirchhoff, 1969, 45 sider.
Pris 25,- Kr.
En fynsk jægers dagbog - med tegninger og digte fra treårskrigen
Hans Henrik Jacobsen, 1971, 64 sider.
pris 25,- Kr.
Under vor Haand og Segl Særudgave for de historiske Amtsforeninger, Franz Blatt, København, 1943, 74 sider. Pris 60,- kr.

Historiske Studier fra Fyn 1-11 er udsolgt, men kan læses her på hjemmesiden. histfyn.dk/digitale_udgivelser.html
Indscannet med økonomisk støtte fra Velux-fonden.

Nr. 1. Hoveriet til Egeskovgård: gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh.
Lotte Jansen, Odense 1977. 90 blade.
Nr 2. Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister
i Fyns stift indtil 1814.
K. Bang Mikkelsen, Odense 1977. 286 sider.
Nr 3. Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800.
Hans Henrik Jacobsen, Odense 1977, 105 blade.
4. Kampen om Kertemindebanen : en undersøgelse af anlæggelsen af en privatbane i 1890erne.
Kirsten Helle Pedersen, Odense1978. 186 blade.
5. Kriminalitet og social forsorg i Odense 1920-39
Carsten Egø Nielsen, Odense 1979, 94 sider.
6. Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771
Lauritz Pedersen Næraae / Ved Lotte Jansen, Odense 1979, 43 sider.
7. Friskolelærer Jens Vilhelm Pedersens fortællinger
En ung piges historie og andre fortællinger: en grundtvigiansk friskolelærer fortæller.
Ved Vibeke Harsberg, Odense 1980, 49 sider.
8. Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede
Peder Windfeld Hansen, Odense 1980, 136 sider.
9. Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45:
anvendelse, varighed og erstatning
Hans Henrik Jacobsen, Odense 1980, 58 sider.
10. Fynske Standure og deres mestre 1700-1850
Del 1 Assens-Horne Del 2 Hårby-Åstrup
L. P. Pedersen, Odense 1982, 80+64 sider.
11. Fynsk herregårdsliv: grevskabet Gyldensteen og dets styrelse 1750-1770
Lotte Dombernowsky, Odense1982, 77 sider.


Organisering og finansiering af byggeriet på Ulriksholm i 1630'erne og 1640'erne, Odense Universitetsforlag, 1977, 101 s. 30 kr

Seden - træk af sognets historie
Svend Frederiksen
Odense 1979, 171 sider. Pris 25 kr. Udsolgt

Følgende publikationer sælges gennem Syddansk Universitetsforlag.
Husk at oplyse om medlemsskab af Historisk Samfund for Fyn ved bestillingen for at få bøgerne til medlemsprisen.
Syddansk Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M. Fax nr.: 6615 8126. Tlf. nr.: 6615 7999.
E-mail:press@forlag.sdu.dk
Fynske Antikvarer. Lærdom,
fortid og fortolkninger 1550-1850

Nyudgivelse fra Historisk Samfund for Fyn.
Redaktion Janus Møller Jensen, Odense 2008. 155 s., illustreret.
Pris 199,- Kr.
Kampen for indflydelse i Statskirken
Nicolai Faber, Fyns biskop 1834-1848
Af Jens Rasmussen,Odense 1996, 250 sider.
Pris for medlemmer 80,- kr.
Bogladepris 158,- kr.
En dansk diplomat i Italien omkring 1800
Herman Schubart og Elise Wieling
Emanuela Barellai
Odense 1998, 80 sider
Pris for medlemmer 75,- kr.
Bogladepris 94,- kr.
Et rastløst vækkende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens virke i Lumby 1791-1844
Johannes Wendt-Larsen, Odense ?, 88 sider.
Pris for medlemmer 50,- kr. Bogladepris 71,- kr.
Landmandsliv 1815-1855. J.A. Hofman (Bangs) erindringer og breve
Ved Finn Stendal Pedersen. Odense 1993. 221 sider
Udsolgt

Opdateret d. 1.11.2017