Arrangementer 2018
Ekstra: Palnatoke og hans venner
Historier om vikingen fra Nonnebakken og andre helte. Fortæller og historiker Pia Sigmund fortæller historier om konger og helte for børn (fra 6 år) og deres (bedste)forældre.
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense
Pris: 40 kr.
Tidspunkt: Hold øje med nyhedsbrevene og hjemmesiden!

Lørdag den 17. marts kl. 13.30 - ca. 17.00
Generalforsamling og to foredrag
50-året for 1968 – set ud fra to fynske synsvinkler.
I 2018 kan vi fejre 50-året for 1968 – året der rystede verden. Også på Fyn skete der mangt og meget.
Forfatteren Anders W. Berthelsen fortæller om begivenhederne sidst i 1960´rne og først i 1970´rne i Odense og på Fyn.
Dernæst fortæller Martin Thygesen, Solvognens formand, personlige oplevelser fra Solvognens første år. Solvognen blev etableret som kunst- og filosofi-center i Odense i januar 1969.
Oplæggene bliver holdt efter den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge medlemmer til foreningens bestyrelse. Kaffe og kage undervejs.
Sted: Solvognen, Kronprinsensgade 7, Odense
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Ingen

Foto: Ukendt
Søndag den 27. maj kl. 11.00 – ca. 16.00
Udflugt til to fynske digteres land: Morten Korchs og Thomas Kingos

Byvandring i Over Holluf med fortælling af videnskabelig medarbejder ved Odense Bys Museer Inger Busk om landsbyskolen og gårdene og Morten Korchs formative år.
Dernæst kører vi til Fraugde kirkegård for at besøge Morten Korchs grav. Vi spiser vores medbragte mad i kirkens konfirmandstue. Historisk Samfund sørger for en kop kaffe.
Rundvisning i Fraugde kirke med Thomas Kingos gravsted og fortælling om kalkmalerierne ved sognepræst Signe Paludan. Sognepræst Birte Jacobsen fortæller om Kingos salmer, og vi synger et par af dem. Derefter rundvisning i Fraugdegårds park ved gårdens ejer, Preben baron Bille-Brahe. Husk madpakken!
Mødested: Den gamle skole i Holluf Pile. Parkering bedes ske i ”den blinde ende af Over Holluf”, dvs. sådan at gadekæret holdes frit for parkerede biler.
Pris: 100 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 120 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til Pia Sigmund på piasigmund@mail.dk senest den 1. maj.

Over Holluf. Foto: Pedro Pepe
Søndag den 19. august kl. 14.00 – ca. 17.00
Herregården Nakkebølle og en adelig heks

Nakkebølle er en af Fyns fine renæssancetidsherregårde. Vi skal se den nyrenoverede portal, som er landets ældste herregårdsportal, og vi får lov til at besøge riddersalen med nyrestaurerede gobeliner. Her vil gårdens ejer, Anne Stevnhoved, fortælle om nutiden, mens cand.mag. Rasmus Agertoft vil fortælle om fortiden. Lektor Louise Nyholm Kallestrup, SDU, vil berette om den adelige heks, Christence Krukow, der brugte sine kunster overfor ægteparret Eiler Brockenhuus og Anne Bille. Alle parrets 17 børn døde som små.
Vi indtager kaffen i Nakkebølles jagtstue. Derefter besøger vi Aastrup kirke, nabo til Nakkebølle, hvor sognepræst Torkil Jensen vil fortælle om kirken. Vi afslutter udflugten med en gåtur i skoven Enemærket, hvor vi finder frem til Nakkebølles forgænger - voldstedet Herregårdsholmen.
Mødested: Nakkebølle, Østergyden 3A, Faaborg
Pris: 150 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til Poul Baltzer Heide på PBH@ohavsmuseet.dk senest den 1. august. Begrænset deltagerantal.

Herregården Nakkebølle.Foto: Aastrup Folkemindesamling
Lørdag den 6. oktober kl. 13.30 – ca. 17.00
Ryslinge som kirkeligt mikrokosmos

Kirkehistorie i koncentrat samt en midtfynsk komponist.
I anledning af 100-årsdagen for Valgmenighedsloven besøger vi Valgmenighedskirken, Frikirken og højskolen i Ryslinge. Nazarethkirkens præst, Mikkel Crone, vil fortælle os om menighedens historie. Organist og forfatter Poul Chr. Balslev vil fortælle om komponisten Thorvald Aagaards betydning for den danske sangskat. Vi skal synge et par af hans sange og salmer. Derefter kører vi til Ryslinge Højskole, hvor der vil være kaffebord og rundvisning på højskolen ved forstander Torben Vind.
Mødested: Nazarethkirken i Ryslinge, Graabjergvej 4, Ringe
Pris: Medlemmer 75 kr., ikke-medlemmer 105 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til Thorkil Jacobsen tj@mfg.dk senest den 20. september
Nazareth-kirken i Ørbæk. Foto: Thomas Thomsen
Lørdag den 10. november kl. 14.00 – ca. 16.30
Lancering af Fynske Årbøger 2018

Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem.
Læge Ole Jørgen Nørgaard fortæller om sin artikel ”Slaget ved Øksnebjerg. Hvor stod det?” Traditionen tro vil der være levende musik på historiske instrumenter og lidt godt at drikke. Sted: Ansgarsalen, Ansgars Kirke, Odense Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr. Tilmelding: Ingen
Øksnebjerg-stenen ved Assens.
Her kan du se en liste over tidligere arrangementer
fra 2005 til 2017
Opdateret d. 19.3.2017