Arrangementer 2022
Lørdag den 22. januar kl. 13.30-16
Fra spang til Storebæltsbroen. Danmarks broer i 2000 år
Storebæltsbroen er Danmarks største. Jernbanebroen og tunnelen fejrer 25-års jubilæum i 2022 og bilbroerne året efter. Tilsammen udgør de et økonomisk og teknologisk højdepunkt i dansk brobyggeri. Teknisk er de langt fra de første primitive broer, der blot var et bræt over et vandløb, en såkaldt spang. Den tekniske udvikling er gået i spring, og det er de økonomiske og administrative rammer også. Det fortæller Jørgen Burchardt om via et udvalg af Danmarks mere end 22.000 broer.
Burchardt er næstformand i Vejhistorisk Selskab og har et omfattende forfatterskab om vejtransport, konstruktion og broer bag sig. Se mere www.vejhistorie.dk og www.burchardt.name.
Arrangementet er todelt: Kl. 13.30-13.50, med mødested ved Fyrvej 1/1A kl. for dem, der vil se færgelejer, moler og broer. Derefter, med mødetid kl. 14.00, Jørgen Burchardts foredrag i Cafe Sct. Knuds, Slipshavnsvej 16. Der serveres kaffe og kage.
Mødested: Kl. 13.30 P-pladsen ved Fyrvej 1/1A, Nyborg, kl. 14.00 Cafe Sct. Knuds, Slipshavnsvej 16, Nyborg.
Pris: 125 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller Dansk Vejhistorisk Selskab, 150 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Poul Hedegaard, ture2@histfyn.dk senest den 1. januar.
Onsdag den 9. februar kl. 16.30 – 18.00
Olympiaden før og nu!
Else Trangbæk, prof. emirita ved Københavns Universitet, fortæller om bogen Olympiske værdier og konflikter – Ivar Vind en dansk frontkæmper. Bogen er udkommet i 2021. Ivar Vinds søn, Erik Vind fra Sanderumgaard, vil fortælle om sin far.
Et samarbejde med Historiens Hus, Odense.
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken, Odense
Nærmere info om tilmelding og pris følger senere
Lørdag den 19. marts kl. 14-16.30
Generalforsamling og Fyens Stiftstidende

Generalforsamlingen 2022 afholdes i Historiens Hus. Inden generalforsamlingen fortæller forhenværende stadsarkivar Jørgen Thomsen om Fyens Stiftstidendes historie. Avisen har 250-årsjubilæum, idet den udkom første gang i 1772 under navnet Kongelig Privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger. Avisen er Danmarks næstældste endnu eksisterende. Den overgås kun af Berlingske Tidende, der kan føre sin historie tilbage til 1749. Oprindelig var det en ugeavis. I 1852 skiftede den navn til Fyens Stiftstidende. Avisen var fra begyndelsen konservativ, fra 1852 tilknyttet højre og siden det konservative parti frem til 1975, hvor partitilknytningen ophørte. Foredraget ledsages af billeder.
Mødested: Historien Hus, Klosterbakken 2, Odense.
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.
Ingen tilmelding.
Lørdag den 21. maj kl. 12-17
Pipstorn og Holstenshuus
Vi tager på en guidet tur i skovområdet Pipstorn, hvor både naturens og menneskenes historie folder sig ud for øjnene af os. Gravhøje ligger rundt i skovlandskabets stejle bakker og små lysninger. Gåturen i det smukke område tager halvanden time, mens vi hører om fortidens menneske og tro og om det frodige planteliv. Vi bliver delt i mindre hold. Husk gode sko. Efter turen drikker vi kaffe ved Lucienhøj 16 med udsigt over havet og fortsætter til Holstenshuus. Holstenshuus' have er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers fire x tipoldefar, Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G. D. Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter højdeforskellene til at danne forskellige rum i haven. Det er Ditlev Berner selv, der viser rundt og fortæller. Derefter går turen til Horne kirke, som er Fyns eneste rundkirke. Her vil Hanne Wolfsberg fra menighedsrådet fortælle om kirkens historie og dens spændende inventar.
Mødested: P-pladsen ved Pipstorn, Lucienhøj 16A, 5600 Faaborg.
Pipstorn og Holstenshuus 200 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 250 kr. (inkl., kaffe)
Tilmelding til Thorkil Jacobsen ture3@histfyn.dk senest 7. maj.
Søndag den 12. juni kl. 15 – 17
Højskolesangbogen i 100 år – alsang i det grønne
I 1922 udkom 10. udgave af højskolesangbogen. De fire fynske komponister, Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring, stod for udgivelsen, der var en nyskabelse af sangbogen. De fire bidrog med i alt 200 nye melodier! Samtidig udkom for første gang en melodibog med harmoniserede melodier til alle sangene.
Det er værd af fejre.
Komponisten Oluf Ring underviste på Skårup Seminarium og ligger begravet på kirkegården i Vejstrup. Fejringen foregår derfor i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn og Vejstrup Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Anders Carlsson samt med organist ved Vor Frue kirke, Svendborg, Povl Chr. Balslev, som i efteråret 2021 udkom med en bog om netop Oluf Ring. Det hele kommer til at foregå som alsang i det grønne, ved Vejstrup Valgmenighedskirke.
Ingen tilmelding, alle er velkomne
Sted: Landevejen 65, 5882 Vejstrup
Nærmere info følger senere
Søndag den 14. august kl. 13.00 - cirka 17.30
Det nordlige Langelands historie

Steensgaard på Langeland, godsforvalternes historie - set ud fra Tranekær - og Medicinhaverne Vi mødes på herregården Steensgaard, hvor ejeren, Charlotte Steensen-Leth, viser os rundt og fortæller om slægtens og gårdens spændende historie med det dramatiske højdepunkt i svenskekrigene i 1600-tallet. Derefter mødes vi i Tranekær, hvor vi ser på Sukkerkogeriet og drikker kaffe i "Generalen", der har til huse i en af Tranekær Slots gamle staldbygninger. Historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller om godsforvalternes historie og giver et rids af slottets historie. Vi slutter af i en af Langelands største seværdigheder, Medicinhaverne. Her har frivillige i de senere år anlagt de fineste haver, bl.a. en historisk urtehave, en have med gamle frugttræer, en Hildegard af Bingen-have m.m. Her går vi rundt i små grupper eller i eget tempo.
Mødested: Steensgaard Herregård, Steensgårdsvej 7, 5953 Tranekær.
Pris: 250 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 300 kr.
Tilmelding til Pia Sigmund, ture1@histfyn.dk senest 1. august.
Søndag den 18. september kl. 13.30 - cirka 17.00
Landsbyen Vester Skerninge med kro, kirke og gårde og Skjoldemose - en smuk herregård med mure fra 1662

I 2022 kan Vester Skerninge Kro fejre sit 250-års jubilæum. I den anledning besøger vi kroen og den velbevarede landsby i godt selskab med lokale eksperter. Rudi Rusfort, lokalformand for By & Land, bor over for kirken. Han vil fortælle om Krovej-miljøet og vise os præstegårdens have. Pens. lærer Arne Ebsen, Lokalhistorisk Arkiv, vil fortælle landsbyhistorier og om bindingsværksgårdene, mens vi drikker kaffe. Derefter kører vi til herregården Skjoldemose, som vi studerer set fra parken. Lektor Lars Bisgaard fortæller om gårdens historie, og husets frue, Desirée Ulrich, serverer et glas for os.
Skjoldemose har en ærværdig historie, der går længere tilbage end selve bygningsåret 1662. Kendte fynske adelige har ejet stedet gennem tiderne. Siden 1905 ejes det af familien Ulrich.
Mødested: Krovej 9, 5672 Vester Skerninge.
Pris: 125 kr. for medlemmer, for ikke-medlemmer 150 kr.
Tilmelding til Pia Sigmund, ture1@histfyn.dk senest 1. september.
Lørdag den 19. november
Lancering af Fynske Årbøger 2022

Også i år slutter vores program med udlevering af årets udgave af Fynske Årbøger. Det er et af årets højdepunkter for foreningen. Vi har igen i år fået lov til at låne Ansgar Kirkes smukke kirkesal, og forhåbentlig kan arrangementet gennemføres uden corona-restriktioner. Nogle af forfatterne vil fortælle om deres artikler, og alle fremmødte medlemmer kan få udleveret deres eksemplar af årbogen. Vi vil desuden fortælle om det kommende års arrangementer. Og så er der selvfølgelig kaffe og kage.
Sted: Ansgargården, Ansgars Kirke, Søndre Boulevard 1, Odense.
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.
Mulighed for at melde sig ind i foreningen.
Ingen tilmelding.
Her kan du se en liste over tidligere arrangementer
fra 2005 til 2021