Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014
Andre Fynske Årbøger 2015

De fynske årbøger 2017
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund for Fyns pr. 09.07.2017

Odense

Odensebogen 2017
Redaktion: Jørgen Thomsen, Hans Chr. Johansen, Jeppe Nevers, Søren Ousager og Johnny Wøllekær
Steen Metz: Odensedreng i Theresienstadt 1943-45
Edvin Nielsen: Arne Ungermann og Odense. En kunstnerkarriere i svøb
Kurt Hedemand: Barndom på Lille Glasvej. Erindringer om opvæksten i et arbejderhjem
Kurt Rasmussen: Guldsmedens billeder. Historien om en aflevering
P.K. Møller: Gode kolleger og brådne kar. Erindringer fra Odenses lægeverden 1870-80 (2. del)
Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær: I evig forandring. Byomdannelse før og nu
Palle Offersen: At samle sammen i 100 år. Historien om Odense Frimærke Klub
Johnny Wøllekær: Det går helt automatisk. En fortælling om Wittenborg Automatfabrik
Lone Ree Milkær: Jeg kan sige dig, vi havde det småt! Ellen Andresen fortæller om socialdemokratisk kvindeliv
Andreas Skov: De første fragtcentraler. Fra hestevogne til Danske Fragtmænd
Lilli Madsen: Tricotage Madsen. Fra Fisketorvet til Tarup Center
Jens Åge S. Petersen: Den dag glemmer jeg aldrig. Lyntogsulykken ved Ejby i 1967


2016 Odense Bys Museer Udgivet af Odense Bys Museer
Redaktion: Asger Halling Lorentzen, Jens Toftgaard, Ejnar Stig Askgaard og Merete Schultz
Torben Grøngaard Jeppesen: Asien kalder!
Mads Runge: Byens transformationer
Dyveke Skov Larsen, Mette Stauersbøll Mogensen og Nicolai Flyman: Nøøøj - det´ kulturhistorie for børn
Lise Kapper og Christian Hviid Mortensen: Marks of Metal - Da metalkulturen kom på museum
Lise Gerda Knudsen: Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby
Lise Marie Nedergaard: Fortæl en historie
Mogens Bo Henriksen, Jørgen Lange Thomsen og Dorthe Dangvard Pedersen: Den døde mand og havet - Om et kranium, der var ældre end først antaget
Camilla Schjerning: Begravet i kålhaven - Mysteriet om barneliget i Møntestræde
Mikael Manøe Bjerregaard, Jakob Tue Christensen og Jesper Hansen: Bispen i Albani Kirke
Joachim Allouche: Thomas B. Thrige og Odense Kommune
Jens Toftgaard: Odense Stålskibsværfts historie 1918-2012
Ejnar Stig Askgaard: Lyv og Død af H Andersen Levnet


Østfyn

Cartha 2016/2017 Årsskrift for Østfyns Museer Udgivet af Østfyns Museer 2017 Red: Kurt Risskov Sørensen Eigil Nikolajsen: Alle tiders sejlads - med nordøstfynske stammebåde Kurt Risskov Sørensen: Et værft i bølgegang Lene Feveile og Monica Schrøder: Billedtæpper - en genopdaget tradition John Vilhelmsen: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2016

Nyborg før & nu 2016.
Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek

Udgivet af Nyborg Lokalhistoriske Forlag
Red.: Janus Møller Jensen, John Maalø Larsen, Leif Trebbien
Knud Hornbeck: Lyden af Christian 3. - Noget om de ældste, bevarede stemmebøger fra Christian den 3.s hof 1541
Kirstin Eliasen og Rikke Ilsted Kristiansen: Kapellet på Nyborg Slot
Peter Engel: Jomfrutårnet ved Nyborg - myter og sagn om et særegent bygningsværk
Grete Ebbe Jensen: Glimt af Vindinge Skoles historie
Nicolai Knudsen: Den columbianske forbindelse - Hvordan en jødisk købmandsslægt fra Nyborg blev magteliten i Columbia
Allan Nielsen og Erling Lundemann: Omklædningshytte 100 år på eksercerplads/idrætsplads
Peter Dragsbo: "Rødbyen" - Nyborgs kommunesocialistiske monument
Janus Møller Jensen: Den anden verden - Nyborg og eventyrets verden
Sydfyn

Årbog 2016 Svendborg Museum
Udgivet af Svendborg Museum
Red.: Esben Hedegaard
Birgit M. Rasmussen og kolleger fra Byhistorisk Arkiv: Torvet - Svendborgs hjerte
Per O. Thomsen: Nyt fra den arkæologiske arbjdsmark i Gudme og Lundeborg
Nils Valdersdorf Jensen: Museum uden vægge
Sarah Smed og Stine Grønbæk Jensen: Mindemandage
Esben Hedegaard: Om rust og gammel kærlighed. Sydfyns Maskinsamling 1989-2017


Stavn 2016 Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
Udgives af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværense Faaborg Kommune
Red.: Ruth Jensen, Finn Kyhn, Jan Fischer, Susanne Jervelund, Kirsten Teisner, Eva Frellesvig
Flemming Brandrup: "Ernlund og Caspersens Hus" og arkitekt Carl Petersen
Gerda Nielsen: Jochum Hansen Aaagaard
Jan Uwe Petersen: Horne Mandskor i 70 år
Verner Storm Hansen: Et gammelt hus i Faldsled og menneskene omkring det
Holger Pedersen: Sidste fastboende beboer på Svelmø - Otto V. Hansen
Susanne Jervelund: Eiler Rasmussen Eilersen - landskabsmaler
Kirsten Teisner: Fra Diernæs til "Blæksprutten" om tegneren Axel Holger Thiess
Ole Madsen: Haastrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening gennem 150 år
Jørgen Krogsgaard: Dr. Krogsgaard i Korinth
Poul Bendix Knudsen: Journalistliv i Faaborg i 1950´erne
Arne Rasmussen: Sprængning af sten
Finn Kyhn: Matriklen Korinth
Vestfyn

Vestfynsk hjemstavn 2016 - liv og land
Udgivet af Vestfyns Hjemstavnsforening
Redaktør: Margit Egdal
Paul Victor Albert Mith: Forord
Fynsk juleæblekage fra Hæstrup 1830
Ebba Møller: Gummerup skoles juletræsfest
Evald Andersen: Reformationsfesten i Assens 1817
Jens Haugaard Jensen: Familierne Trapp og Plum
Børge Jensen: Livets fester - årets fester i det gamle bondesamfund
Evald Andersen: Jørgen Brahes Hospital
Nora Willumsen: Skorpebrød var børnehjemskost
Mon der skal sennep til? Skæmtesprog ved C.S. Clausen
Margit Egdal: Kan man blive gift i Strærup? Jørgen Berntsen fortæller
Margit Egdal: Margrethe Nevalds køkken
Mikkel Kristiansen: Høsten i gammel tid
Rasmus Bjørgmose: Hvortil kommer 1 Øre Tiendeskat. Da min oldefar protesterede mod at betale kongetiende
Margit Egdal: Spaniolhuset i Hjerup, Kerte Sogn. Den spanske dør fra Nakkegård, Tanderup Sogn
Lars Clausen: Mit barndomshjem - Rimbrev
Lars Christensen: En Herrens tjener fra Vestfyn. J.C.A. Carlsen-Skiødt
Lars Christensen: Søren Ellemose gullaschbaron. Dramaet om Harald Plum


Vends 16
Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn
Redaktion: Hans Jensen, Grethe Marcussen, Henning Mejer Mortensen, Johannes Gregersen, Kristian Buhl Thomsen, Ebbe Skræntskov, Willy Grambo Larsen, Søren Skov
Poul Christensen: Branddramaet på Billeshave
Søren Hechmann Andersen: Marsvinestationen i Strib fra 1962-1974
Helge Iversen: Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrups historie
Benny Boysen: Lars Knudsen Buus - en marinemaler ved Lillebælt
Ulla Pedersen: Vesterdal
Ole Fevejle Leegaard: Da Slengerik vandt Middelfart - magtkampen i Venstre 1894-1901 set fra middelfartkredsen
Lotte Nielsen: Krigsminder fra Asperup
Hans Jensen: Pigtrådsmusik og ungdomskultur på VestfynNordfyn

Bogense Årbog 2016
Udgivet af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv
Redaktør: Palle E. Petersen
Palle E. Petersen: Garverihusene i Bogense
Villy Høj: Malerlærling i Bogense i 1960´erne
Palle E. Petersen: Tilskuere i tusindtal til motorløb på Østerø - Bogense Motor Klub 1937-2013
Palle E. Petersen: Skoleskibet København på museet
Palle E. Petersen: Bogense året rundt fortalt i billeder i 1956
Palle E. Petersen: Mindeord om Anders Jæger (1934-2015)


Sletten 2016
Årsskrift for nordfynsk lokal-og kulturhistorie
Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø-Broby-Næsby
Redaktion: Palle E. Petersen
Inge Allesø Nielsen: Dalsgaard - familiens gård 1922-1954
Poul Broe: Skytterne på Sletten og iværksætterne - skyttesagen på Otterupegnen
Knud Fredberg: Skipper Mortensen i Nørreby Hals - en mønsterbryder
Carl Martin Christensen: Chr.R. Christensen - medlem af Folketinget
Palle E. Petersen: Hvordan Chr. Pagh blev kancelliråd - historien om Varelotteriet
Svend Arne Hansen: Skræddermester i Otterup

Årsskrift 2016
Udgivet af Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening og af Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Redaktion: Rasmus Willaing Lock
Johannes Wendt-Larsen: Eigil Borch-Johansen
Erling Larsen: Et liv som bankmand
Erling Larsen og Alex Knudsen m.fl.: Før og nu billedserie
Jørgen Knudsen: Den sociale udvikling i Søndersø kommune
Mogens Andersen: Jul i den gamle købmandsforretning
Ole Hagen Olsen: Niels Rasmus Jensen - Min oldefar og Titanic

Midtfyn

Broby Lokalhistorie 2016
Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening
Redaktion: Margit Larsen, Marie Kallehauge og Jørgen Krog
Margit Larsen: Allerup Plovfabrik
Poul Erik Borg: Allesteds Bitter - Jørgen Larsens vidunderdrik
Bo Petersen: Nørre Broby Arkiv - nu i nye rammer
Marie Kallehauge: Reklamer

Byhornet Nr. 70 - årgang 43, marts 2016
Lokalhistorisk tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne
Redaktion: Edvin Larsen
Poul Toudal Frandsen: Formanden har ordet
Keld Riber: Om årets arbejder i det gamle Ryslinge (6)
Edvin Larsen: Bakkelunden - en oase i Kværndrup by
Karen Christensen: Barndomserindringer på "Damhave" fr 1935 til ca. 1950
Ingrid Kjeldsen: Fra orgelbænken - 100 år med den aagaardske tradition
Otto Jørgensen: Elektriciteten kommer til Gislev
Edvin Larsen: Det skete i 2015

Tilforn 2016
Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Redaktion: Anna Andersen, Finn Juhl, Gitte Assarsson, Hans Lauridsen, Ingemann Jensen, Jens Haugaard Jensen
Jens Haugaard Jensen: Assensbanen og Glamsbjerg
Hans Lauridsen: Assensbanen - også en del af en families historie
Ingemann Jensen: Voldtofte Skole 1809 - et øjebliksbillede
Evald Andersen: Mejeridrift i Ørsted sogn
Margit Egdal: Glamsbjergfotografen Knud Hansen 1861-1910
Jens Haugaard Jensen (bearbejdelse af beretning fra Ruth Lubasz): En jødisk flygtningefamilie på Vestfyn under Anden Verdenskrig
Hans Lauridsen: Det er der ingen, der kan finde på
Elita Tønnesen: Kommunesammenlægningen i 1966 - Glamsbjerg var på forkant
Hans Laursen: Smid ikke gamle breve ud
Børge Jensen: Højrupbilleder
Øerne

Tåsinge Årbog 2016
Udgivet af Taasinge Museumslaugs forlag
Redakton: Taasinge Museumslaugs Årbogsudvalg
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museum
Lone Fallentin: Nyt fra arkivet
Viggo Asmussen: Min barndom i Pilekrogen
Lone Fallentin: "Robinson Crusoe" fra Tåsinge
Stella Jacobsen: Thaersminde
Karin Hansen: Niels Stenner Rasmussen
Florianna Madelung: Gamle Niels Pilegaard
Lene Krogh: Kaldets mose
Frivillige arkivfolk: Når havet er i oprør

Årbog 2016. Ærø Museum
Udgivet af Ærø Museum
Redaktion: Kim Furdal og Mikkel Kuhl
Nicolaj Friderichsen: Forord
Karsten Hermansen: Ærøske tråde til Martin Luthers Sachsen
Carsten Meyer: Cochenille, sassafras, safran og brocheret silke
Steen Agersø: Olde - landsby i 2000 år. Detektorfund fortæller historie
Ole Mortensøn: Skipper Hans Peter Webers optegnelser
Kim Furdal: Ærøske flækker

Marstal Søfartsmuseum. Årbog 2016
Udgivet af Marstal Søfartsmuseum
Redaktion: Erik B. Kromann
Jørgen Josephsen: Min sejltid i svenske småskibe
Jørgen Josephsen: Julehistorier for børnebørnene
Holger Munchaus Pestersen: Rob Roy
Erik B. Kromann: Skibsforlis 1916
F. Holm-Petersen: THORs forlis ved St. Thomas 1916
Martin Fjellstein: Skonnerten KAREN - et hundrede års minde
Karsten Hermansen: Ærøske skibsnavne
Thomas Kristian Larsen: Sømandsliv
Jacob Krause: Sønderjysk båd- og jolleproduktion
Jacob Krause: Sønderjyske sibsværfter i det 20. århundrede

Øboer 2016
Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø

Udgivet af "Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø"
Redaktion: "Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø"
Knud Erik Hansen og Roar Hansen: Skolen på Kohavebakken
Skjold Christensen: Husker du vor skoletid
Poul Thostrup: Savværker på Langeland
Else Wolsgård: En jødisk familie i Rudkøbing
Mogens Christensen: Aviser på Langeland
Lilli Holm: Snøde Gæstgivergård og kro
Hans Erik Vinggaard: En landmands gevordigheder
Niels Chr. Nørgaard: Fra Jylland - soldat 1989/52
Poul Swanholm Rasmussen: Erindringer om barndom i Rudkøbing
Boye Pihl Andersen: Kristian og Mathilde
Tessa Clausen: Gruelund, en slægtgård i forandring

Opdateret d. 14.10.2016