Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014

De fynske årbøger 2016
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund for Fyns pr. 25.6. 2016

Odense

Odensebogen 2016
Udgivet af Byhistorisk Udvalg. Red.: Red.: Jørgen Thomsen, Hans Chr. Johansen, Jeppe Nevers, Steen Ousager, Johnny Wøllekær.
Hans Kiel: De sære pressefolk. Odense Journalistforening i 100 år
P.K. Møller: Hele verden lå os åben. Erindringer fra Odense Katedralskole omkring 1860 (1. del)
Jesper Lundsby Skov: Gud, konge og fædreland. Fem statuer fra etatsråderne Odense
Bertha Gravengaard: Hvordan får vi potten med? Barndomsminder fra Store Glasvej
Martin Overby: Helvedes forgård. Stutthoffanger fra Odenseområdet
Martin Quist Magnussen, Andreas Skov og Jørgen Thomsen: "Jeg faldt på ærens mark". Breve fra en frikorpsmand, der ikke kom hjem
Johnny Wøllekær: Kvindestemmer. 100 år med kvinders stemmeret
Jenny Strid: Alt var foranderligt. Fortællingen om Odenses rødstrømper
Finn Christensen: Glade stemmer fra legende børn. Erindringer fra Schacksgadekvarteret (2. del
Vagn Simonsen: "The most sensational woman". Ung Journalist i 1950´ernes Odense
Jeppe Nevers: Odense som universitetsby. De første 50 år
Svend Tychsen og Jørgen Thomsen: Små skridt er mere end store ord. Foreningen Norden i Odense i 75 år
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2014

Odensebogen-2016
Odense Bys Museer.
Udgivet af Odense Bys Museer
Red.: Asger Halling Lorentzen, Ejnar Stig Askgaard, Jens Toftgaard, Merete Schultz
Torben Grøngaard Jeppesen: I den globale verden
Jesper Hansen & Michael Borre Lundø: Nærå og Njords Høj - boplads, gravplads og samlingsplads
Jakob Bonde & Jakob Tue Christensen. Når brikkerne falder på plads - Næsbyhoveds historie belyst arkæologisk gennem tre århundreder
Flemming Steen Nielsen: Mediemuseet - et nyt skud på stammen
Lise Kapper: Brugerinddragelse på Mediemuseet
Dyveke Skov Larsen: Pernille Lykkes Boder - en gammel fattigstiftelse i nye klæder
Thomas Bo Andersen: Fynske kvindesagskvinders kamp for valgret
Ida-Marie Vorre: Carl Nielsen - årets fynske jubilar
Henrik Lübker: H.C. Andersens Odense - en international provinsby
Maria Lauridsen & Mads Runge: Arkæologi og byomdannelse
Lise Gerda Knudsen: Landsbyskolen - Frederik Juels Skole i Den Fynske Landsby
Mogens Bo Henriksen: Kystens kultpladser - vikingernes aktiviteter ved havet


Oense Bys Museer 2015
Østfyn

Cartha 2015/2016. Årsskrift for Østfyns Museer.
Red.: Kurt Risskov Sørensen. 128 sider.
Udgivet af Østfyns Museer 2016
Lise Fogh: Sigurd Swanes korte sommer på Fyn
Ole Grundsøe: Kerteminde var en straf
Malene Refshauge Beck: Vikinger på Munkebo Bakke
Henrik Højgaard Sejerkilde: Las og bøgerne. Johannes Larsen som bogsamler og bogelsker
Niels Ulrik Kampmann Hansen: Langø - fortid, nutid, fremtid
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn

Nyborg før & nu 2015.
Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek

Red.: Janus Møller Jensen, John Maaløe Larsen, Leif Trebbien
Nicolai Knudsen: Det forgyldte fjerkræ - falkens betydning i middelalderen og renæssancen
Claus Frederik Sørensen: 100 års fæstningshistorie i Nyborg - en arkæologisk undersøgelse ved Den Hvide Jomfru juni 2015
Janus Møller Jensen: Tro og overtro - fortidige forestillingsverdener i Nyborg
John Maaløe Larsen: Nyborgs ældste "folkeregister" - om borgerbevæbningens mønsterrulle fra 1556
Leif Trebbien og Margit Lindekilde Baagøe Jensen: Frisengård - fra lystgård til campus
Peder Gammel: Schønemann i Kongegade
Peter Engel: I den fynske jernbanes barndom - om en glemt togulykke ved Nyborg
Peter Holm og Linda Petersen: Danmarks Riges Hjerte - om kulturarvsmasterplanen for Nyborg
Nyborg - før og nu 2015
Sydfyn

Årbog for Svendborg Museum 2015
Svendborgs havnefront. Bygninger med historie.

Red.: Esben Hedegaard, Martin Friis Hansen
Svendborg Havn - Danmarks bedst bevarede erhvervshavn.
Forfattere: Bjarne Gregersen, Esben Hedegaard, Flemming Wedell (fotos), Gunnar Thomsen, Hanne Jensen, Hans Kaae, Martin Friis Hansen, Nils Valdersdorf Jensen

Stavn 2015 Beretninger og historier fra Faaborg-egnen
Udgivet af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune.
Red.: Ruth Jensen, Finn Kyhn, Jan Fischer, Susanne Jervelund, Kirsten Teisner, Eva Frellesvig
Ellen Øxenhave: Hændelser i Diernæs Sogn - da Faaborg var garnisonsby
Ruth Balksbjerg: Skibet er ladet med
Gerda Nielsen: Ansættelsesbrev for en vejmand
Anna Marie Storm: Dyremaleren Søren Lund
Inge Jensen: Et fotografhjem i Faaborg
Mogens Juul: Min skole - Haastrup Friskole
Bent Holmegaard: Min tid som bagermester i Faldsled
Finn Kyhn: En professor på Brahetrolleborg
Poul Chr. Wandam: En kirkebylærer i Øster Hæsinge
Vagn Skov Andersen: Aastrup Friskole
Flemming Brandrup: Graven ved fjorden
Susanne Jervelund: Hedens Mølle
Ove K. Petersen: Et flystyrt ved "Sofienlund" 1944Vestfyn

Vestfynsk Hjemstavn - liv og land 2015.
Paul Smith: Forord
Børge Jensen: Landmaalergaarden før den blev Hjemstavnsgaard
Theodor Tufvesson: Mit hjerte bor i en gammel gård
Margit Egdal: Hjemstavnsgården
Kurt Christensen: En farlig jagttur på Lillebælt
Margit Egdal: To vestfynske æbler - Gravenfin og Pommer
Rasmus Bjørgmose: Fars erindringer
Ellen Buch: Verninge by og Sogn i 1946
Evald Andersen: At ride på cykel
Hans Lauridsen: Oprør i Hårby
Poul Kej: Jens Søby
Knud Erik Hansen: Bylandsgård på Strærup Mark
Margit Egdal: Grundlovsdag med kvindetog og grundlovsspil med Chr. X.
Ebba Møller: Den hovedløse hest
Evald Andersen: Frederiksgave Mølle
Kurt Ebert: Fra Køng til udenrigstjenesten

Vends 15
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab

Red.: Hans Jensen, Grethe Marcussen, Henning Mejer Mortensen, Johannes Gregersen, Maiken Nørup, Ebbe Skræntskov, Willy Grambo, Søren Skov
Hans Jensen: Forord
Middelfart Museums våbengruppe ved Ebbe Skræntskov: Historien om et fly
Erik Brygmann: Carl Nielsen og Vends Herred
Hans Jensen: Charlotte Eilersgaard, mor, kone, kvindesagsforkæmper og forfatter
Ester Nørrelykke og Erik Kristiansen: Johan maler
Uwe Clausen: Liv og glade dage i Strib
Grethe Marcussen: Énmandshæren fra Kærbyholm i Indslev sogn
Peter Storm: Var maleren Jens Juels lillebroder sømand?
Kirsten Prangsgaard: Julievej i Middelfart


Nordfyn

Nordfyns Museum. Bogense Lokalhistoriske Arkiv.
Bogense Årbog 2015
Udgivet af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv.

Red.: Palle E. Petersen
Gerhardt Eriksen: Livet i den gamle købmandsgård
Palle E. Petersen: Wienerbørn på rekreationsophold i Bogense efter 1. verdenskrig
Raimund Blaschka (redigeret af Palle E. Petersen): Erindringer om og taksigelser til Danmark - et wienerbarns oplevelser i Bogense
Palle E. Petersen: Sabotagen mod Schous Sæbehus lørdag den 21. august 1943
Palle E. Petersen: Bogense i 1955 fortalt i billeder
Palle E. Petersen: Årsberetning 2014 for Nordfyns Museum, Bogense
Palle E. Petersen: Årsberetning 2014 for Bogense Lokalhistoriske Arkiv


Sletten 2015
Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie
Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø-Broby-Næsby

Red.: Palle E. Petersen
Palle E. Petersen: Johan Peter og Laurits Holst - to kunstmalerbrødre fra Bogense
Holger Mejlbjerg: Om lodserne på Odense Fjord
Johannes Wendt-Larsen: Høvedsmandens datter - roman og gåde på samme tid
Jørgen Halkjær: Fodboldpræsten fra Veflinge - om Veflinge Boldklub 1915-1935
Bjarne F. Knudsen: Peter Musik - en nordfynsk spillemand
Søndersø og Omegns Lokalhistoriske Forening
Årsskrift 2015

Red.: Rasmus Willaing Lock, Herluf Søgaard, Per Lunde Hansen
Alex Knudsen: "Fredssten i Jullerup og Egense"
Jørgen Ove: Herregårdsliv og barndom under 2. verdenskrig
Per Lunde Hansen: "Ma Lunde", en stærk kvinde og mor
Bent Madsen: Kunstnerisk udsmykning af Søndersø Rådhus i 1986
Alex Knudsen: På sporet af et spor
Per Lunde Hansen: Brevhilsen fra 1838
Erling Larsen og Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet
Midtfyn

Broby Lokalhistorie 2015
Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening

Red.: Margit Larsen, Marie Kallehauge, Jørgen Krog
Palle Jensen: Erindringerne ser mig - stemninger fra præstegården, kirken og sognet i Nørre Broby
Anette Agersnap: Præsteliv, kvindeliv og familieliv i Sønder Broby præstegård 1994 - ?
Anny Skov/Marie Kallehauge: Venskab på tværs af grænser
Søren Ratzer: Livslangt kald. Præst i Allested og Vejle i 31 år
Vester Hæsinge Kirke. Restaureringen 2014-2015
Vester Hæsinge Præstegård 1715-2015. 300 års jubilæum.
Byhornet 2015 nr. 69 årgang 42
Lokalhistorisk tidskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Red.: Edvin Larsen
Edvin Larsen: Skolelove i Danmark
Torben Lillemose: Om folkeskolen i Gislev Sogn
Edvin Larsen: Om folkeskolen i Kværndrup Sogn
Karen Jensen og Jens Tjørnelund: Om folkeskolen i Ryslinge Sogn
Keld Riber: Om årets arbejder i det gamle Ryslinge
Edvin Larsen: Det skete i 2014

Tilforn 2015
Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Red.: Anna Andersen, Finn Juhl, Gitte Assarsson, Hans Lauridsen, Ingemann Jensen, Jens Haugaard Jensen
Jens Haugaard Jensen: Glamsbjerg og kvindernes valgret Knud Pedersen, Romerhus: En beretning fra det virkelige liv Ingemann Jensen: Anlægget Kongensbjerg Åse Munkholm Andersen: En dreng i Bodebjerg Hans Lauridsen: Hans Mosegaard Jensen Evald Andersen: Gamle vejnavne i Ørsted sogn Jens Haugaard Jensen: Den gamle brugs i Bukkerup Rie Nielsen: Sankt Hans tale 2015 i Flemløse Vagn Rasmussen: Erindringer om Østergaards Møbelfabrik i Glamsbjerg Evald Andersen: Vedtofte kirkelade og kirkegård
Øerne

Tåsinge Årbog 2015
Udgivet af Taasinge Museumslaug

Red.: Taasinge Museumslaugs Årbogsudvalg
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museum
Lone Fallentin: Nyt fra arkivet
Stella Jacobsen: Feriefolket
Birthe Christensen: Kvindeegen
Rasmus Hansen: Årets gang inde og ude på Dinesgaarden i begyndelsen af 1900-tallet
Birthe Christensen: Tåsinge Husholdningsforening
Bent Christoffer Nielsen: Noah´s Ark
Lone Fallentin: Breve til Petersen
Jan Hjort: Efterretninger om sankt Olaf´s Kapel
Ærø Museum 2015
Udgivet af Ærø Museum.

Red.: Karen Margrethe Fabricius
Nicolaj Friderichsen: Forord
Adam Jon Kronegh: Den ukendte dansker ombord på undervandsbåden Hunley
Anders Bjørn: Ærø og den danske kolonialisme
Peer Henrik Hansen: Kold krig i kælderen
Finn Slumstrup: Uden for myldretid
Otto Uldum: Et arkæologisk indblik i Søbygaard avlsgårds borgbanke
Ida Hovmand: "Her kommer mutter med kost og spand"
Jesper Groth: Fra fjendskab til forsoning
Poul Grinder-Hansen: Kragstenen fra Vrå
Mikkel Kühl: Forlis, Pukkelhvaler og historien om en gravsten
Karen Margrethe Fabricius med bidrag af Mikkel Kühl: Årsberetning
Marstal Søfartsmuseum Årbog 2015
Udgivet af Marstal Søfartsmuseum.

Redaktion: Erik B. Kromann
Erik B. Kromann: Tilfældighederne/sammentræf
Erna Kristoffersen: Kahytsjomfruens Dagbog
Mary Tuxen-Petersen: Marys krønike
Gunner Egholm Rasmussen: FRETLESS
Karsten Hermansen: Havets klokker
Karsten Hermansen: Den ommelske kineser
Benny Boysen: Sidste rejse med ELSE SKOU
Erik B. Kromann: Issejlads ved Østgrønland
Jens Ove Steensberg: I orkan på Nordatlanten med M/S ARGENTINA i 1963
Erik B. Kromann: Årets gang
Øboer 2015
Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø
Udgivet af "Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø"

Else Wolsgård: Med Rudkøbing i hjertet
Theo Schou: Ilanddrevne kirkebøger
Hans-Erik Vinggaard: Magleby Nor - inddæmning og afvanding
Tove Frandsen: Skolefortælling fra Bagenkop
Skjold Christensen: Strynø Barres eller Strynø Roen
Mogens Christensen: Dampmotorvognen, Langelandsbanens smertensbarn
Roar Hansen: "Den nye vej" Bogøvej
Jeanne Vedø Søegaard: Da Langeland blev vakt
Tessa Clausen/Birte Eskelund: Feriekolonien Hjortebakken
Opdateret d. 14.10.2016