Andre Fynske Årbøger
De fynske årbøger 2014
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund for Fyns pr. 25.7. 2015

Odense

Odensebogen 2015
Udgivet af Byhistorisk Udvalg. Red.: Jørgen Thomsen et al. 204 sider.
Jens Åge S. Petersen: Høje skrig og vild jubel. Rolling Stones´ første Skandinaviensturné
Bente Krarup Jørgensen: Ligkistesnedkeren og den laksefarvede valkyrie. Erindringer fra min barndoms Odense (2. del)
Johnny Wøllekær: Pryglet, pint og sultet ihjel. Harrysagen, der rystede Odense i 1915
Inger Kirstine Rask Andersen: "Deres alderdoms trøst og glæde" Barndomserindringer fra mellemkrigstiden
Ervin Nielsen: Mesterlitograf og medløber? P.W. Johannsens vanskeligheder omkring 2. verdenskrig
Ebbe Larsen: Langt ude på landet. Barndomserindringer fra Pedersminde i Neder Holluf
Hans Chr. Johansen: Odense - et jernbaneknudepunkt. Billedtema om 150 år med togdrift på Fyn
Finn Christensen: Schacksgade, min barndomsgade. Erindringer fra et omstridt Odensekvarter
Leo Jensen og Mogens Hansen: 1964 - da de røde var konger i Odense. Erindringer fra året, hvor B1909 sidst blev danske fodboldmestre
Kurt Rasmussen: Væk fra den skrå cement - og tilbage igen
Jørgen Larsen: Optur fra sumpen. Om Carl Nielsens mors familie og hans ophold i Odense 1879-83
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2013


Fynske Minder 2014 (Odense Bys Museer). 229 sider.
Torben Grøngaard Jeppesen: Fuldt fokus på Odense
Torben Grøngaard Jeppesen: H.C. Andersen i fremtidens Odense
Ellen Warring: Odense midt i verden
Ida Bennike: En bid af Fyn
Anders Myrtue: Kulturarvens tilstand i agrarområderne i Odense Kommune - Byens ekspansion ud i landsbyerne ca. 1800-2013
Camilla Schjerning: Kampen om byens rum - Om centrale rum og sociale identiteter i 1700-tallets Odense
Thomas Bo Andersen: Sanseindtryk i H.C. Andersens Odense
Ellen Egemose: Dagens mand i 2013 - Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen
Ejnar Stig Askgaard: Litteraturens Odense
Lise Kapper: Film på plakaten - OFF13 og polsk plakatkunst på Mediemuseet
Lise Gerda Knudsen: Fra landevejskro til kro i Landsbyen - Sortebro Kro igennem 200 år
Mads Runge: Forskning på museerne - Ph.d-projektet "Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder"
Lisbeth Eilersgaard Christensen: Gamle landsbyer i Odense - stednavne som kulturarv
Årsberetning


Østfyn

Cartha 2014/2015. Årsskrift for Østfyns Museer. Red.: Kurt Risskov Sørensen. 128 sider. Aage Jørgensen: Johannes Larsens kunst i Johannes V. Jensens optik
Erik Ingemann Sørensen: Da Indre Mission "kuppede" Kerteminde Kirke
Kurt Risskov Sørensen og Bodil Holm Sørensen: Carsten Reissmann - en samler
Bent Thygesen: Bådebygger i Kerteminde
Mette Ladegaard Thøgersen: Vikingernes verdensarv
Birgit Tengberg: Et kig tilbage på 25 års koncertsæsoner
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2014
Årsberetning for Østfyns Museer
Nyborg før & nu 2014. Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. Red.: Janus Møller Jensen et al. 223 sider.
Janus Møller Jensen: Holger Danske og Nyborg. Helten der vendte tilbage
Anja Nielsen: Smede før og nu - og overalt
John Maalø Larsen: Byens borgere, byens værn - om Nyborgs borgerbevæbning frem til 1801
Ole Gotskalk Vejbæk: Skt. Mads kilde og Vindinge kirke
Rasmus Agertoft: Lad våbnene tale. Vindinge Kirkes våbenskjolde som symbolsk kommunikation
Nils Aage Jensen: Den flyvende satiriker - om verdens første luftfartsbrev
Janus Møller Jensen: Svanedammen i 100 år
John Maalø Larsen i samarbejde med Johan Pohlmann; fotos Anne-Lise Reinsfelt: En lyrisk naturalist i en abstrakt tid - om maleren Hans Eriksen og hans Nyborgbilleder
Årsberetning 2014 Østfyns Museer/Nyborg
Årsberetning 2014 Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Årsberetning 2014 Nyborg Museumsforening

Sydfyn

Svendborg Museum. Årbog 2014: Fattiggården
Årbogen anmeldes i Fynske Årbøger 2015.

Stavn 2014. Beretninger og historier fra Faaborg-egnen. Udgivet af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune. Red.: Ruth Jensen et al. 79 sider.
Søren Blak: Frihedskæmper - Panserbasse - Sherif i Korinth
Bruno Clausen og Lise D. Gromsrud: Millinge-Østerbys to bagerier
Gerda Nielsen: Kirkeskibet i Vester Aaby Kirke
Jørgen Hansen: En tur til Dyreborg i 1880
Bodil Agertoft: En eneste tændstik
Hanne Storm: Hjemmesygeplejersken i Haastrup gennem 60 år
Martin Kej: Bøjden - Fynshav overfarten
Poul Chr. Wandam: Falkenborg
Susanne Jervelund: De fælles råstofgrave omkring Millinge
Hans Odde Poulsen: En sejltur
Ruth Jensen: Skæbner 1864
Finn Kyhn: Gærup skole - Danmarks første folkeskoleVestfyn

Vestfynsk Hjemstavn - liv og land 2014. Udgivet af Vestfyns Hjemstavnsforening. Red.: Margit Egdal. 120 sider. Børge Jensen:
Forord.
Evald Andersen: Peder Findsen 1825-1849.
Kurt Christensen: Familien Trapp i Assens.
Jens Riis: Kornordningen under 2. Verdenskrig.
Ellen Warring: Ingrid Marie - Pigen og æblet.
Peter Randløv: De fynske stereofotografer.
Ebba Møller: Hønsepasser Karl Rasmussen i Køng.
Rasmus Bjørgmose: Da gamle provst Colding i Køng lukkede sine øjne.
Lars Christensen: Til kamp mod "Verdensmorderne i Moskva". Harald Plums private udenrigspolitik.
Børge Jensen: Præsdi, dejni å hunni di tjæn' dæ' fyje mæ' munni.
Poul Kej: Forår - mit bedste bud.
Margit Egdal: Skole i 200 år. Da vore dages skole blev indført i Verninge, Tommerup og Voldtofte.
Evald Andersen: Møllerslægten Clausen på Frederiksgave Mølle gennem 75 år.
Inger Lund: Høsttalen 2014.
Vends 14. Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn. Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab. 85 sider.
Hans Jensen: Da kvinderne fik stemme- og valgret
Jakob Bonde og Michael Borre Lundø: Arkæologi på den vestfynske motorvej
Harriet M. Hansen: 1864 og Nordvestfyn
Karen-Lisbeth Vognsen: "Tour de mindesten"
Poul Christensen: Husmandsliv på 11 tønder land
John Pedersen: Julielund eller hjulmandshuset i Middelfart
Thorsten Kristian Fükking: Ålefisker under stamhuset Hindsgavl
Nordfyn

Bogense Årbog 2014, Nordfyns Museum, Bogense Lokalhistoriske Arkiv. Red.: Palle E. Petersen. 70 sider.
Palle E. Petersen: Maria Spiers - skuespillerinde fra Bogense
Palle E. Petersen: 8 timers arbejde, 8 timers søvn - og hvad så? - Bogense Fritidsklub 1945-47
Palle E. Petersen: Idræt i Bogense før 1914
Palle E. Petersen: Bogense i 1954 fortalt i billeder
Palle E. Petersen: Nye udstillinger på museet i 2014
Årsberetning 2013 for Nordfyns Museum, Bogense
Årsberetning 2013 for Bogense Lokalhistoriske Arkiv
Sletten 2014. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie. Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø-Broby-Næsby. Red.: Palle E. Petersen og Jens Åge S. Petersen. 96 sider.
Margit Egdal: Skole i 200 år - Bederslev Skole oprettes
Rigmor Pedersen: Bederslev Skole i mands minde
Birger og Knud Fredberg: Høkere på Nordfyn - et nyt erhverv på landet
Palle E. Petersen: Bogense i krigsåret 1864
Bente Merklin og Klaus Faartoft: Børnehjem på Sletten 1924-89
Knud Gravgaard Nielsen: Min spejdertid i Skamby
Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv: Årsskrift 2014
Erik Ingemann Sørensen: "Hans Peter Fisk"
Arne Slej: Særslev Bryggeri
Bente Hansen Roe: Skovgård i Hemmerslev
Steen Roed Thoustrup: Thoustrups plantageredskaber
Adolf Lindskov Petersen: For fuld musik
Oskar Petersen: Når alvoren begynder
Bendt Lund Nielsen: Vigerslev og Søndersø Sygekasse
Per Lunde Hansen: Mindeord over Ruth Graver Hansen og N.C. Christensen
Midtfyn
Broby Lokalhistorie 2014. Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening. Red.: Margit Larsen et al. 50 sider.
Margit Larsen: Skæbner fra 1864 - de overlevede - men kom aldrig hjem
Gunnar Hansen: Skolerne i Allested og Vejle gennem 200 år
Karen Skovhøj Bagger: Barndomserindringer fra Vejle Mark
Bo Petersen: Nørre Broby El- og Varmeværk - lokalhistorie gennem mere end 100 år
Jørgen Krog, Marie Kallehauge: Sandholts Lyndelse Skole gennem 250 år
Det skete i 2014
Byhornet 2014. Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne. Nr. 68. 55 sider.
Edvin Larsen: Kværndrups ændring fra landsby i perioden 1860-1960
Runa Fjeldstad: Bomhuset
Keld Riber: Om årets arbejder i gamle Ryslinge
A.P. Andersen: Fotodokumentation i lokalhistorisk perspektiv
Otto Jørgensen: At spille "Nikle" om hasselnødder
Edvin Larsen: Det skete i 2013
Tilforn. Glamsbjerg 2014. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Red.: Finn Juhl et al. 72 sider.
Ingemann Jensen: Der var engang et skib, der hed "Voldtofte"
Kirsten Nonnemann: Bukkerup i 50´erne
Gitte Assarsson: Fynsk frodighed
Evald Andersen: Fattighuse i Søllested og Vedtofte sogne
Ingvard Rasmussen: Halshugget på Uglebjerg 1699
Anker Nonnemann: Lærling i Ørsted Brugsforening 1958-1961
Hans Lauridsen: Bomber over Kiel
Ingemann Jensen: En Voldtofteindsamling til belgiske flygtninge i 1914
Børge Jensen: Byremser - hvad er det?
Elita Tønnesen: Årets gang
Øerne
Tåsinge Årbog 2014. Udgivet af Taasinge Museumslaug. Red.: Taasinge Museumslaugs Årbogsudvalg. 80 sider.
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museum
Lone Fallentin: Nyt fra arkivet
Lene Krogh: Sommer pensionat på Stenodden
Poul Gehring Hansen: Da den enhjulede cykel kom til Tåsinge
Birthe Christensen: Bregninge - Bakkefesten
Laurits M. Thurøe: Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole
Jonna Fredberg: Skolehistorie på Tåsinge
Lone Fallentin: En hædersmand
Lone Fallentin: Axel Juel på Fruegaarden
Charlis Hansen: Centaurus
Birthe Jørgensen: En særlig kvinde
Ærø Museum. Årbog 2014. Red.: Karen Margrethe Fabricius. 128 sider.
Nicolaj Friderichsen: Forord
Anders Hauge: Valget på torvet i 1864
Mikkel Kühl: Fra Skovby til punkt 54
Viggo Mortensen: Lev længe. Lev lykkeligt
Orla Willads Petersen: Barndomsminder
Torun Gjelstrup: Hvor gik man hen, når man gik ud?
Anne Orry Bendtzen: Døre i Ærøskøbing
Karen Margrethe Fabricius med bidrag af Mikkel Kühl: Årsberetning
Marstal Søfartsmuseum Årbog 2014. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. Red.: Erik B. Kromann. 128 sider.
Karsten Hermansen: Breve fra Congo. Chr. H. Friis´ breve til familien 1899-1902
Karsten Hermansen: Jens Erik Carl Rasmussen og verdensudstillingerne
Gunner Egholm Rasmussen: Ærøs berømte maler - J.E.C. Rasmussen
Leif Rosendahl: Fulton - skib og hus
Gunner Egholm Rasmussen: Lystyachten fra H.C. Christensens Stålskibsværft
Gunner Egholm Rasmussen: Udstillingsskibet NORGE
Poul Erik Larsen: Grollen af Marstal - 1986
Steen Haugsted: Historier fra og om skibsfarten
John Kristensen: Motorfabrikken "Dania". Firmaet Madsen & Nielsen i Rudkøbing samt F.L. Boye i Marstal
Gardthausen, Sievers og EBK: ÆBC - Ærøskøbing Bådeværft og Chartercenter
Poul Rasmussen: En Marstallerdrengs livshistorie
Eva Marie Albertsen: Skibsdåb af en af havets lyseblå kæmper MATZ MÆRSK
Lars Peter Jensen: Projekt MATZ MÆRSK
Erik B. Kromann: Årets gang

Øboer 2014. Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø. Udgivet af foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø. 96 sider.
Else Wolsgård: Bisser og Børster - "ikke opvokset ved chokolade og småkager"
Henning Egmose: Bagenkop havn 1858-1958
Birte Eskelund og Tessa Clausen: Dageløkke Mineralvandsfabrik
Knud Pedersen: Sonetter
Poul Thostrup: Håndværker- og industribygning 1904
Tage Rasmussen: Bagenbjerg mølle
Irja Keisalo: "Det er godt du har en seng i Danmark" - et krigsbarns erindringer
Hildegard Gut. Oversat af Else Wolsgård: Hæng ikke med hovedet!
Mona Kristensen: Jens Madsen og krigen 1864


Opdateret d. 13.8.2015