Andre Fynske Årbøger
De fynske årbøger 2013
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund pr. 25.6.14
Hele Fyn

Fynske minder 2013
- stedets betydning og fortællingens kraft, 181 sider.
(Odense Bys Museer)
Torben Grøngaard Jeppesen: Stedets betydning og fortællingens kraft
Jens Toftgaard: Forskning i stedets betydning - udvikling af en forskningsstrategi ved Odense Bys Museer
Torben Grøngaard Jeppesen: Danskhed i det fremmede?
Jakob Tue Christensen: Thomas B. Thriges Gade - fremtid og fortid mødes på I. Vilhelm Werners Plads
Jesper Hansen: Stolt af stedet - formidling af kulturlandskabet
Ejnar Stig Askgaard: Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen
Lise Gerda Knudsen og Henrik Lübker: En landsby fra H.C. Andersens tid
Torben Grøngaard Jeppesen: De vilde svaners videre færd
Anne Christiansen: Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen 150 år
Ida-Marie Vorre: Da Carl Nielsen indtog New York
Kirsten Prangsgaard: Vollsmoses rødder - jagten på historien
Årsberetning

Sammen
Folkekirken i Fyens Stift 2013, 50 sider (Fyens Stift)
Tine Lindhardt: At høre til og høre sammen
Davinde
Malene Aastrup: Lys i mørket
Anders Holmskov og Peter Sund: Vi skaber selv fællesskabet
Maren Hallberg Larsen: Det bedste for børnene
Erik Vind: Ind til kernen
Nyborg
Hans Henrik Kongsmark: Byens fælles DNA
Christian von Tangen Sivertsen: Dobbelthed og danehof
Malene Beck: Historie skaber sammenhold
Bodil Hårbøl: Kirken skal spille med - bare det giver mening
Paarup
Jens Rønn Sørensen: Hverdag og højtid
Preben Berg: Synlighed skaber aktivitet skaber oplevelser skaber fællesskab
Conny Troels Larsen: Til for andre
Anders Friis Knudsen: Udland og hjemland
Herringe og Gestelev
Kamille Nygaard: Herringe sogn Gestelev sogn
Samtalegruppe: Ufrivilligt fællesskab
Sogne set i fortidens klare lys

Odenseområdet

Odensebogen 2013, 196 sider.
(Byhistorisk Udvalg. Syddansk Universitetsforlag)
Johnny Reimar: Brødmanden kaldte mig Pinocchio
Lone Kølle Martinsen: Ledige damers salontalent. Sophie Breum og kvindeudstillingen i Odense 1901
Kurt Kjerrumgaard: Livet som sælger begynder
Andreas Skov: Frihedskæmperne fra Skt. Jørgens Gade. Et nærbillede af modstandskampen i juli 1944
Jytte Raun: Dalum Papirfabrik 1874-2012. Billeder fra den lokale industrihistorie
Kurt Rasmussen: Da bananen slog bøffen - og andre erindringer fra min tid som cykelrytter
Frank Buchmann-Møller: Odense på jazzens Danmarkskort. Jazzhus Sophus Ferdinand 1974-86
Ebbe Larsen: Comeback for Orion Film. 2. akt af et odenseansk filmselskabs historie
Johnny Wøllekær: Guld med striber. Historien om OB´s første danske mesterskab i 1977
Ib Christensen: Sejlads gennem livet
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2011

Nordfyn

Bogense Årbog 2013.
Nordfyns Museum Bogense. Bogense lokalhistoriske Arkiv, 67 sider.
Arne Rasmussen: Ansat i Bogense Kommune i 43 år - Anden del: Skatteinspektør i en storkommune
Grethe Johansen: 40 år som graverkonen ved Bogense Kirke 1936-1976
Palle E. Petersen: Ribers Høj
Palle E. Petersen: Vera Strodl - en ung pige fra Bogense, der blev flyver i RAF under 2. verdenskrig
Palle E. Petersen: Købstaden Bogens i 725 år - en udstilling om byens historie

Sletten 2013.
Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie, 88 sider.
(Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø-Broby-Næsby).
Annelise Bæk-Hansen: Rasmus Pedersen og Lumby Mølle
Flemming Rasmussen: Fra Knoldesparker i Hårslev Boldklub til udvalgt fynsk juniorhold
Johannes Wendt-Larsen: En overset mindesten i Næsby - og evighedstræet
Klara Bjørnskov: Vil du med til min barndoms by, Nørreby
Knud Andreasen: En adoption for 100 år siden
Palle E. Petersen: Paghs Minde i 100 år
Bente Merklin og Klaus Faartoft: Rasmus Fragt, telefon Otterup 503
Jørgen Knudsen: Herman og Marie Knudsen, købmænd i Otterup

Søndersø & omegns lokalhistoriske forening.
Årsskrift 2013, 48 sider. (Søndersø & omegns lokalhistoriske arkiv)
Flemming Rasmussen: Hjemmet - fra lokum til træk og slip i 1950´ernes Hårslev
Kresten Drejergaard: Guldklumpens sidste vilje - en arvesag fra Rønnemosegård
Per Lunde Hansen: Gamle nyheder
Robert Rasmussen: Jeg har altid været heldig! - Robert Rasmussens erindringer 1945-1970. Anden del.
Michael Eg Andersen: Kaj Munk i Jullerup

Østfyn
Cartha 2013/2014.
Årsskrift for Østfyns Museer, 117 sider (Østfyns Museer)
Sofie Regitze Kattrup: Jens Adolf Jerichau og fynbomalerne
Bjarne Gregersen: Oldefar i kamp for fædrelandet
Henrik Thrane: Mariesminde II - et bemærkelsesværdigt sted
Birthe Stemann Knudsen: Fra slægtshistorie til fiktionsroman
Hans Rye: Danmarks skønneste sejltur på slingrekurs
Erik Ingemann Sørensen: Skibskatastrofer og pludselig død
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2012

Nyborg - før & nu 2013
(Nyborg Lokalhistoriske Forlag)
Claus Frederik Sørensen: Nyborg i tiden omkring Grevens Fejde 1534-1536 og Christian 3.s efterfølgende fæstningsarbejde
Ulrik Eskekilde Nissen: Speculum regale - middelalderens turneringspladser og Nyborg som iscenesat residensstad
Jesper Olsen: Mellem fund og kilder - om undersøgelserne i forbindelse med Slaget ved Nyborg 1659
John Maaløe Larsen: Soldat i Nyborg 1896
Birthe Gyldion: Historien om en mølle
Ole Sørensen: Margit og Walther - en beretning om to unge jøder i Frørup fra 1942-1943
Mette Ladegaard Thøgersen: Nyborg og verdensarven

Sydfyn

Stavn 2013.
Beretninger og historier fra Faaborg-egnen. 94 sider.
(Museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune)
Lennart Weber: Katterød set fra ledvogterhuset
Jan Fischer Nielsen: Øster Hæsinges købmænd
Gerda Nielsen: Vester Aaby Sangforening
Martin Kej: En landsbysmed i Horne
Inger Jensen: Barndom med udenlandske feriebørn
Ole Madsen: Uddrag af Hans Christian Rasks dagbog
Sigrid Kjær Larsen: Barndommen var andet end leg i 1920´erne
Finn Kyhn: Stavnsbåndets ophævelse for 225 år siden
Bodil Agertoft: Om det gamle hus
Susanne Jervelund: Mejeriet Egedal 1888 - 1974
Poul Christian Wandam: Møllen der blev væk

Øerne

Marstal Søfartsmuseum.
Årbog 2013. 113 sider. Red. Erik B. Kromann
Jørgen E. Mortensen: Min sejlads med tremastet skonnert NAUTA af Marstal i 1929
Leif Kurdal: Københavns Frihavn 1894-1920
Bjarne Skov Poulsen: S/S GERDA TOFTs forlis 23. december 1954
Børge Møller: Min tid på JENTRADER
Bent Mikkelsen: Sidste danskbyggede coaster besøger Skagen
Erik B. Kromann: Årets gang
Erik B. Kromann: Marstal - byen ved hav - fylder 500 år
Erik B. Kromann: Havneliv
Tåsinge Årbog 2013,
80 sider (Taasinge Museumslaug)
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museum
Lone Fallentin: Nyt fra arkivet
Birthe Christensen: Sommerpensionatet Skaregaard
Hans Jørgen Mortensen: Andelsforeningen i Bregninge Kommune
Signe Hansen: Meget var anderledes
Else Pedersen: Ka´ Domers sjal
Bent T. Mortensen: Troense Junior Sejlklub
Jytte Munch: Arbejdssøgende skræddersvend
Jytte Munch: Julemiddagen
Lars Nørregaard Mortensen: Første pladser som tjenestedreng
Keld Thrane: Tåsinges nye musikmuseum - kronen på en spillemands værk
Ærø Museum
Årbog 2013, 116 sider
Jørgen Otto Jørgensen: Forord
Carsten Meyer: Ærø og stormfloden onsdag den 13. november 1872
Jørgen Steen Albertsen: Rundt i byen med Eli Tuborg
Gunner Egholm Rasmussen: Malerisagen i Odder
Jens Frøslev Christensen: Skolelærerliv i Ærøskøbing og Tranderup 1790-1830´erne
Mikkel Kühl: Sol over Ærø
Øboer 2013
Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø, 84 sider
(Rudkøbing Byhistoriske Arkiv og de øvrige arkiver i Langeland Kommune)
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Kohavegård
Mona Kristensen: En umulig kærlighedsaffære
Claus Schou og Britta Johansen: En tur til Tyskland
Hans Erik Vinggaard: Mit Holmegård
Else Wolsgård: Ferdinand - en særlig mand
Jørgen Jensen: Gården med de tre mindestene
Kjeld Hansen: Siø
Torben Jæger: Daglejerne
Else Wolsgård: Langelands indsats for børn i nød

Vestfyn

Vends 13
årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn. 73 sider.
(Vends Herreds Udgiverselskab)
Grethe Marcussen: Gymnastikpladsen i Baaring Skov
Poul Christensen: Krigssejlerne Tom fra Strib
Kjeld Hansen: Greven blokerede sin egen udtørring af Gamborg Nor
Jytte og Jens Peter Hansen og Hans Jensen: Mordet på Niels Hansen i Broendehuset
Vita Horsmark og Tore Teglbjærg: Brændevinsgården
Vestfyns Hjemstavn 2013
- liv og land. 112 sider.
(Vestfynsk Hjemstavnsforening) Red. Margit Egdal.
Valkyrien
Børge Jensen: Forord
Evald Andersen: Oldenborrekrigen
Lillian Krag Nielsen: Uldkræmmer Valdemar Nielsen
C.S. Clausen: Lærer i Flemløse Skole
Kurt Christensen: Zoologisk Have i Assens
Rasmus Bjørgmose: Fyn er Danmarks hjerte
Ebba Møller: Anekdoter omkring doktor Bisgaard
Evald Andersen: Klæder skaber folk - skifte fra Frederiksgave Mølle 1771
Margit Egdal: Gårdbyggeriets højdepunkt - Bedre Byggeskik - Elmegaard i Dærup
Margit Egdal: Daguerreotypiet
Børge Jensen: Tidsbilleder fra Køng Højrup - Ane Kirstine fortæller om hørren
Margit Egdal: Nyt fra lokalhistorien

Midtfyn

Broby Lokalhistorie 2013
Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening. Red.: Margit Larsen et al. 50 sider.
Dorte Jensen: Skolehistorier. Tilbageblik på skole- og fritid i 50'erne i Brobyværk
Marie Kallehauge: Fra væghængt telefon til mobil
Ove Nibe: De Fynske rødder
Marie Kallehauge: Sparekassen Faaborg og andre pengeinstitutter i Broby
Det skete i 2013
Margit Larsen: Billedkavalkade fra sommertur til Ølsted søndag den 20. maj 2012

Tilforn
Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv 2013. 73 sider.
(Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv)
Evald Andersen: Ørsted præstegårdshave og naturen der omkring
Marianne Weigel: Olaf Andersen og hans familie
Hans Lauridsen: Anders Damgaard - frihedskæmper og købmand
Elita Tønnesen: Ude godt - men hjemme i Glamsbjerg bedst
Ingemann Jensen. Voldtofte Skole og Almueskoen 1521 til 1903
Anita Pedersen: Et jævnt og muntert virksomt liv
Hans Krog: Beretning om den hedengangne Vestfyns Turistforening
Birgit Thomsen: Krengerup Godsarkiv, et enestående historisk materiale
Elita Tønnesen. Genser sit fødeland som 100-årig
Byhornet 2013
Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne, 64 sider.
(Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne)
Edvin Larsen: Et tilbageblik - indeholdende historien om Lokalhistoriks Forening
Keld Riber: Om årets arbejder i det gamle Ryslinge (3)
Otto Jørgensen: Om indsamling af planter og bær
Otto Jørgensen: Fra en samtale med stenbjergmølleren Aksel Madsen
Runa Fjeldstad: Om børnehjemmet Vesterbo i Ryslinge og personerne omkring det
Ræthinge-Posten 2013
Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening. Årgang 36, 59 sider.
Povl Henningsen: Ringes ældste hus? Museumsbygningen - en lang historie
Kirsten Hansen: Multikunst - KOMPAN En virksomhed i bevægelse
Søren Kristensen: Vantinge sogn og by henover oldtid og middelalder
Inger Ovnbøl: Ravnild Keramik
Nina Iwanoff: Kirkebyen Ringe - på vej til stationsby
Jacob Bang Jensen: Pederstrup Portforening
Opdateret d. 2.12.2015