Andre årbøger fra FYN
Andre fynske årbøger 2012
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund for Fyn, september 2013

Hele Fyn

Fynske Minder 2012. Odense Bys Museer. 191 sider.
Torben Grøngaard Jeppesen: Samlinger ved Odense Bys Museer
Ejnar Stig Askgaard: H.C. Andersen og Jenny Lind
Torben Grøngaard Jeppesen: En helt særlig dedikation - med en ekstra god historie!
Anker Myrtue og Henrik Harnow: Historiske samlinger i 150-årigt perspektiv
Anders Myrtue: Digitaliseringen af Mønt- og medaljesamlingen 2009-11
Henrik Harnow: Danmarks industrielle miljøer - nationens samling af materielle levn fra industrialiseringen
Dorte Gramtorp: Historisk rids af magasinets genstande og placering
Jesper Hansen og Mogens Bo Henriksen: Hvem samler de for? - eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling
Per Seesko og Ida-Marie Vorre: Kunstsamlingen ved Carl Nielsen Museet
Anne Christiansen: Linjer i Fyns Kunstmuseums samling
Ejnar Stig Askgaard: Tilbage til "naturen"
Karsten Kjer Michaelsen: Fint besøg fra magasinerne - og undskyld til de efterladte

Fyens Stiftsbog. Veje. Folkekirken på Fyn 2012. Red. Mikael Andersen et al.
34 sider.

Kirsten Jørgensen: Forord
Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen: Kirken - mere end bygning og gudstjeneste
Christina Mertz Fundrup og Kirsten Jørgensen: Man kan mærke vinen helt op i hjernen
Camilla Balslev Fage-Pedersen: Alt for intet
Kirsten Jørgensen: At hugge brænde
Camilla Balslev Fage-Pedersen: Folkekirken og integration
Lars Toft Rasmussen: Blandt engle og drabsmænd
Lars Toft Rasmussen: Krig, bordtennis og fadervor
Lars Toft Rasmussen: Vi har alle set grimme ting
Kim Barren: Derfor kommer vi på kirkegården

Odenseområdet

Odensebogen 2012. Byhistorisk Udvalg. Syddansk Universitetsforlag.
196 sider.

Kurt Rasmussen: "Slaskerøv" og de andre værftsbisser. Erindringer fra skole- og læretid
Jesper Kirkebæk Pedersen: BZ´ernes kamp for borgerskabets højborg. Om Industripalæets sidste dage
Jytte Moth Jensen: Får man suppe i Himlen? Erindringer fra min barndom og ungdom
Sara Tummasardottir: Færge-Hans. Historien om skipperen på Danmarks mindste færgerute
Jens Åge S. Petersen og Andreas Skov: Godt på vej. Billedtema om 100 år med bytrafik
Ebbe Larsen: Klar til optagelse. Orion Films første 10 år - og en biograf der "kom i vejen"
Hans Chr. Johansen: Da krisen kradsede. Folketællingen 1921 og arbejdsløsheden
Hans Ole Bachmann: Læreår og sultekur på Fyns Venstreblad
Jørgen Thomsen: Man skal gøre noget … N.J. Haustrups industrieventyr
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2010

Nordfyn


Sletten 2012. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie. (Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø-Broby-Næsby.) 80 sider.
Knud Fredberg: Modstandsbevægelsen i Bogense og opland - hvem, hvad, hvor og hvornår?
Niels Faartoft: Den gamle lægebolig Nørregade 30 i Otterup - og dens læger
Jens Åge S. Petersen: "Man skal ha´, hvad man kan li´ og ta´, hvad man kan få!" - om kunstmaleren Holger Havrehed fra Morud
Palle E. Petersen: En sag om ære - tvisten mellem grev Bernstorff og redaktør Pagh 1866-1869
Johannes Wendt-Larsen: Bogensebanen 1882-1966 og festlighederne ved dens indvielse

Bogense Årbog 2012. 12. årgang. Nordfyns Museum. Bogense lokalhistoriske arkiv. Red. Palle E. Petersen. 67 sider.
Arne Rasmussen: Ansat i Bogens Kommune i 43 år - Første del: Elev og nyuddannet
Palle E. Petersen: Fra en Reise - redaktør Pagh til verdensudstillingen i Paris 1867
Palle E. Petersen: Til minde om et forlis - modelskib i St. Nikolaj Kirke, Bogense
Palle E. Petersen: Bogens i 1952 - fortalt med BB´s fotos
Udstilling på museet 2012: Lisbeth Eskelund Madsen: Stille eksistenser - billedudstilling om smeden i Kosterslev
Udstilling på museet 2012: Maler K.V. Knudsen - en populær fritidsmaler i Bogense

Søndersø & Omegns Lokalhistoriske forening. Årsskrift 2012. Red.: Jens Åge S. Petersen et al.
Robert Rasmussen: Jeg har altid været heldig!
Per Lunde Hansen: Søndersø & omegn set fra luften!
Jens Åge S. Petersen: Politi-Hansen
Niels Chr. Hansen: Da jeg murede en gammel jomfru inde
Jens Åge S. Petersen: Hvem var egentlig Johanne Charlotte Engholm?
L.S. Vedel Simonsen: Svenske soldater i Særslev Sogn 1658-59

Østfyn

Cartha 2012/2013. Årsskrift for Østfyns Museer 2012/2013. Red.: Kurt Risskov Sørensen. 96 sider
Jørgen Wind-Hansen: Kjerteminde Avis - humlebien der fik vingerne stækket
Mette Ladegaard Thøgersen: Vikingetiden - hot stuff og et rigtig godt brand
Kurt Risskov Sørensen: En italiensrejse
Carl Chr. Kinze: Hvaler i farvandene omkring Nordøstfyn
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2012

Nyborg - før & nu 2012. Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. Red.: Janus Møller Jensen et al. 151 sider.
Ole Gotskalk Vejbæk: Sprogø og Sprotofte. Nogle overvejelser om Nyborgs oprindelse
Janus Møller Jensen og Erland Porsmose: Danehoffet og håndfæstningen 1282. Potentialet i et stykke unik Danmarkshistorie
Joakim Løvgren: Hesten i middelalderens ridderkultur
Otto Arp: Nyklassicismen i Nyborg. Lighedspunkter mellem København og Nyborg
Emil Kruuse: Hvad skuffen gemte
Yvonne Løfberg: Fra læseforening til folkebibliotek - Ullerslevs biblioteker gennem 140 år
Rasmus Ulrikkeholm (1909-2001) med forord af Birthe Gyldion og bearbejdet af John Maaløe Larsen: Endnu en lærer fra Kullerup! Rasmus Ulrikkeholms erindringer i uddrag
Carsten Fischer: Nyborg Højskoleforening 1913-2013

Sydfyn

Stavn 2012. Beretning og historier fra Faaborg-egnen. Red.: Ruth Jensen et al. 84 sider.
Inge Jensen: Familien Jolles
Christian Ingemann Nielsen: Vester Aabys kendte vognmand
Else Maren Søberg Stengaard: Fra Fæstegaard til Svinefarm
Linda Ellegaard: Dansk Husmoder Leksikon
Poul Skrubbeltrang: Min Historie
Bent Holmegaard: Smeden og bageren
Birthe Michaelsen: En igangsætter i 1800´tallets Faaborg
Kirsten Teisner: Hvad de gamle regnskabsbøger kan fortælle
Finn Kyhn: En lægesøns barndomserindringer
Jørgen Hansen: Horne Sogneraads Historie III
Torben Banke: Skoven i 80 år
Jan Fischer Nielsen: Øster Hæsinge Vognmandsforretning
Christian Baadsgaard: At finde "Skroget"

Øerne

Marstal Søfartsmuseum. Årbog 2012. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. 120 sider.
K.M. Weber: De atten søskende
Hans Kruse Rasmussen: Mindestenen for anlæggelsen af Marstal Havn 1913-2013
Karsten Hermansen: Ærøskibe under Første Verdenskrig
Leif Rosendahl: Pax - et husnavn og skibsnavn
Niels Lundsager: Sømanden Soli
Gunner Egholm Rasmussen: Bataljen i Korsør

Tåsinge Årbog 2012. Udgivet af Tåsinge Museumslaugs Forlag. 80 sider.
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museum
Lone Fallentin: Nyt fra arkivet
Bent Christoffer Nielsen: 1889 - Et skæbneår
Mai-Britt Schultz: Kragekær Mejeri i 100 år
Erik Mortensen: Erindringer fra Birkholm
Bent Rye Rasmussen: Barndomsminder om naboer og genboer i Troense
Jens Hagen Eriksen: Et fæstehus i Bregninge
Martin K.I. Christensen: Carlas Hus
Kaj Nykjær Jensen: Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881

Årbog 2012. Ærø Museum. Red.: Karen Margrethe Fabricius. 136 sider.
Mikkel Kühl: Sven Havsteen-Mikkelsens år på Ærø
Peter Henningsen: Under samme tag. Den slesvigske gård på Ærø i det 18. og 19. århundrede
Jacob Jørgensen: Fra en kunstmalers liv i 1920´rne, 1930´rne og 1940´rne i Ærøskøbing
Allan Nicolaisen og Mie Lund: Traditionen Tro
Katrine Kromann: To år med kulturformidling
Karsten Hermansen: Et nationalt grænsetilfælde
Jens Frøslev Christensen: Bondeliv og præsteliv i 1800-tallets landsbysamfund. Hverdag, fest og drama i Voderup og omkring præstegårdene i Bregninge og Tranderup

Øboer 2012. Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø. Udgivet af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. 84 sider.
Else Wolsgård: Invasionens anden bølge - et overset kapitel i Langelands historie
Jørgen Jensen: Lidt om Lindelse Nor
Tage Rasmussen: Da Langeland igen fik en biograf
Else Wolsgård: Den sidste storsmugler
Erik Bonde Hansen: En rulleforretning
Claus Schou: Et liv med gamle motorcykler
Knud Pedersen: Dilettant
Else Wolsgård: Menneskets bedste ven

Vestfyn

Vends 12. Vends Herreds Udgiverselskab. Årbog for Lokal- og kulturhistorie på Nordvestfyn. 85 sider.
Poul Christensen: Bladkrigen i Middelfart 1948-50
Johanne Hansen: Erindringer fra Kauslunde
Vibeke Rejnholt Pfeiffer: Ingen sang over hendes vugge
Peter Storm: Den danske andelsskole - midt i landet
Jytte og Jens Peter Hansen: Fæstegårdmand Hans Willumsen, Føns 1784-1819
Ulla Pedersen: Skibsbygger Hans Illum
Anja Sara Pedersen: Et blik på en families husholdning 1939-1940
Karen-Lisbeth Vognsen: Østergades forsamlingshus og dets forhistorie

Vestfyns Hjemstavn - liv og land 2012. Vestfynsk Hjemstavnsforenings årbog 82. årgang. Red.: Margit Egdal. 112 sider.
Anders Kurt Simonsen: Høsten i mands minde
Ebba Møller: Køng Fattiggård
Ejler Andersen. Hjemme i Holte. Erindringer fra 1930´rne og fra besættelsen
Hans Lauridsen: En frihedskæmper kom forbi
Evald Andersen: Milestenene ved Brahesborg
Margit Egdal: Da børnelammelsen hærgede
Rasmus Bjørgmose: En pige med stærke tænder og sang af nat om sin mund. Digterinden Karen Hildebrandt
Børge Jensen: Tidsbilleder fra Køng Højrup. Ane Kirstine fortæller fra barndom og ungdom 1890-1910
Evald Andersen: Da Niels Ryberg brød Frederiksgave mølle ned og smed møllerne ud - 1767-68
Børge Jensen: Museumsmarken
Ove Falkesgaard: Haarbysangen
Spaniolen i Haarby

Midtfyn

Broby Lokalhistorie 2012. (Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening. Red.: Margit Larsen et al.). 50 sider.
Bo Petersen: Den lokale "Hvidstengruppe" og andre erindringer om Nørre Broby under besættelsen
Steen Aalund Olsen: Fra Vejle Andelsmejeri til Løgismose Mejeri 1887-2012
Annalise Rosthøj: Maren Christophersen - en usædvanlig kvinde

Tilforn. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv 2012. Red.: Anna Andersen et al. 72 sider.
Elita Tønnesen: Villa Welitta, Glamsbjerg
Ingemann Jensen: Kirke eller kapel i Voldtofte 1150? Til 1550?
Børge Jensen: Ane Kirstine fortæller - 2. del af en "mini-dokumentar"
Erik Grove: Konen var galhovedet, så manden hængte sig
Ulla Pedersen: Mellemballe Skole
Vagn Marstrand: En polsk familie i skyggen af Anden Verdenskrig
Else Paulsen: Slagtermester Niels Christian Pedersen, Nørregade 28, Glamsbjerg
Elita Tønnesen: Skovgården Lysholtgård i Søllested sogn i 1800-tallet
Evald Andersen: Sprøjtehuset i Ørsted
Hans Lauridsen: Sønderjyder på besøg i Glamsbjerg
Gitte Assarsson (red.): Udpluk af erindringer af Marie P. Andersen, Pilekærgård i Dærup, Flemløse Sogn

Ræthinge-Posten 2012. Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening. 58 sider.
Kirsten Hansen: Der er noget i luften - Lactosan, ostepulver i 60 år
Nina Iwanoff: Stakkels gnavne Søren - og andre annoncer anno 1911
Povl Henningsen: Voldsteder på Midtfyn
Kirsten Hansen: Sødinge Jagtselskab
Mogens Bo Henriksen: Møllemosegård-gravens sørgelige skæbne
Jacob Bang Jensen: Ringe lokalhistoriske arkiv

Byhornet 2012. Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne. Red.: Edvin Larsen. 42 sider.
Edvin Larsen: Rasmus Christiansen (1840-1928), Brænderupgaard
Otto Jørgensen: Samtale mellem købmand Alfred Jørgensen, Ryslinge, og Niels Thomsen
Runa Fjeldstad: En hilsen fra fortiden
Otto Jørgensen: Peder Jørgensens erindringer om død og begravelse i begyndelsen af 1900-tallet
Runa Fjeldstad: Historien bag billedet - en fastelavnsridning i 1950´erne

Opdateret d. 14.8.2015