Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014
Andre Fynske Årbøger 2015
Andre Fynske Årbøger 2016
Andre Fynske Årbøger 2017
Andre Fynske Årbøger 2018
Andre Fynske Årbøger 2019
Andre Fynske Årbøger 2020


Årbøger modtaget til omtale i Fynske Årbøger 2021 pr. 27.8. 2021
Ved Pia Sigmund

Odense
ODENSEBOGEN 2020
Odensebogen 2020 Andreas Skov: Da byen mistede sit vartegn. Tyskernes sprængning af Odinstårnet i december 1944
Grethe Schramm-Nielsen: Hvor man læste andres breve. Odenseansk pige i uniform i Tyskland
Gunilla Svensmark: Man skulle være tækkelig. Sygeplejersker og elever på Odense Amts og Bys Sygehus 1940-45
Peter Olesen: Odense var en meget stor by. Årene som journalistelev på Fyns Tidende fra 1968 til 1972
Martin Overby: Vielsen blev afbrudt af geværild. Arrestationen af politiet den 19. september 1944
Anders Wedel Berthelsen: Skulkenborg Tidende - gakket og gratis. Erindringer om en anderledes annonceavis i Nørregade
Jens Åge S. Petersen: Man kan få alt! Træk af torvehandelens historie i Odense
Jozsef Papp: Hilsen fra Peti. En ungarsk flygtnings møde med Odense 1956
Johnny Wøllekær: Odenses Nyhavn. Strejftog i Nørrebros historie
Jørgen Nancke: Opvækst i Vollsmose. Erindringer fra en omskiftelig tilværelse
Hans Chr. Johansen: Seks valg på ét år. Det urolige politiske liv i Odense 1920
Fritz Bonde: Kampen for og med Odense Boldklub. Mit arbejde med professionel fodbold
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2018

Odense Bys Museer 2020
Torben Grøngaard Jeppesen: Odense Bys Museer i 2020´erne
Michael Borre Lundby: Genforeningens Fyn
Camilla Scherning: Robotbyen Odense. Robotter, industri og fortællinger i det 21. århundrede
Jakob Bonde: Skønhed til alle tider. Fornemme guldsmykker fra romersk jernalder
Lise Marie Seidelin Nedergaard: H.C. Andersen i Iran
Karsten Kjer Michaelsen: Odense 1:1000
Henriette Sandbeck: Træskomagerhuset fra Vigerslev
Ejnar Stig Askgaard: H.C. Andersens store skærmbræt
Mads Runge og Wolfgang Neubauer: Vikingeborgen Nonnebakken i Odense. Status og perspektiver
Henrik Lübker: Som var livet et eventyr
Ida-Marie Vorre: At skabe et palads af sol og lys og glæde

Østfyn

Cartha 2020/2021
Årsskrift for Østfyns Museer
Pia Sigmund: Faber fra Fyn - om maleren Christopher Faber fra Kerteminde
Tove W. Krog: Lundsgaard Børneasyl - et privatejet børnehjem
Kim Jørstad: Fæstebonde og folketingsmand
Agnete Holm Hvidt: Hindsholm som hjemstavn - i sagnhistorien
Nicolai Knudsen m.fl.: From Central Space to Urban Place
Rasmus Jørgensen: Laurits Skov og Ladbyskibet
Erland Porsmose: Naturen, kunsten og livet - Johannes Larsen Museets klangbund
Kurt Risskov Sørensen: To jubilæer - Cartha og Erland Porsmose

Nyborg - før & nu 2020
Udgivet af Nyborg Lokalhistoriske Forlag
Peder Gammel: Fra klassicisme til modernisme i Nyborg
Jan Hansen: Dobbeltmordet i Pilshuse
Aksel Andersen: Rejsekongedømmet i Danmark i slutningen af 1500-tallet
John Maalø Larsen: Danske krigsmindesmærker, krigergravminder og krigergrave
Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Jakob - virkelighed og vildspor
Lars Bisgaard: Kongesønnen Jakob - ønsketænkningens farlighed
Ole Christiansen: Banegårdsbygninger

Sydfyn
Stavn 2020
Beretninger og historier fra Faaborg-egnen. Udgivet af museer, folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune. Red. Tissel Lund-Jacobsen et al.
Flemming Brandrup: En elefant i Strandgade i Faaborg
Ulla Nielsen: Faaborg-skonnerten "Henriettes" dramatiske forlis
Tove Christensen: Om militærvæsen i gamle dage
Robert Nielsen: Venskab for livet - en københavnsk feriedreng kom til Fyn
Gerda Nielsen: Kunstmaler Harald Madsen
Elisabeth Kej Åradsson: Om Carl Thorkild Fruerlund Nielsen, "Thorkild Smed"
Poul Chr. Wandam: Soldaterbreve
Jens Haastrup: Aastrup Mejeri
Jes Nørregaard: Da hospitalet, skolen og degneboligen i Diernæs brændte
Lene Anni Sørensen: Barndomserindringer fra Hellemosen
Ernst Fredslund Pedersen: Om afstemningen 1920
Pernille Pedersen: Portræt af en mand med friheds- og Faaborghjerte

Årbog 2020 for Svendborg Museum
Svendborg Museum. Ud med historien, red. Nils Valdersdorf Jensen
Esben Hedegaard: Svendborg-modellen
Nils Valdersdorf Jensen: Museum uden vægge
Nils Valdersdorf Jensen: Den Sorte Boks
Nils Valdersdorf Jensen: Virker Den Sorte Boks?
Nils Valdersdorf Jensen: Hvad siger brugerne?
Esben Hedegaard: Ideen breder sig
Anita Lillevang: Mærsk, matroser og matroner - en byvandring i Søfartsbyen Svendborg
Nils Valdersdorf Jensen: Find vej i historien
Nils Valdersdorf Jensen: Oplysning skal opleves - interview med Ane Hejlskov Larsen
Nils Valdersdorf Jensen: Mod et nyt museumsbegrebVestfyn
Vends 20
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn
Ole Fevejle Leegaard: Genforeningen 1920. Grænsespørgsmål, påskekrise og valgkamp set fra Middelfartkredsen
Eskild Gormsen og Peder Pedersen: Genforeningens fejres i Vends Herred
Kirstin Deckert: Familien Deckerts Strib-krønike
Jytte og Jens Peter Hansen: Hvor ska´ je´ mon sitte?
Ulla Pedersen: Glimt af Ingvar Jensens mange erindringer fra krigen 1914-1918
Poul Christensen: Modstandsmanden på Klintholm
Peter Storm: Sabroe og Sindssygeanstalterne
Jytte Clausten, født Mortensen, og Peter Bubbel Jensen: MH Stålmøbler A/S, en succesfuld virksomhed i Middelfart

Nordfyn

Bogense Årbog 2020
Nordfyns Museum. Bogense Lokalhistoriske Arkiv.
Anders Jæger: Et museum bliver til - Nordfyns Museum i 75 år
Palle E. Petersen: Nordfyns Museum 1995-2020
Palle E. Petersen: Bogense 1920 - set gennem Bogens Avis´ læseres briller
Palle E. Petersen: Kunstmaleren Hjalmar Matthiesen og hans Bogense-malerier

Sletten 2020
Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie, udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø/Broby/Næsby
Lene Ewald Hesel og Thomas Harder: En snublesten til minde om Eva
Poul Broe: En liden Erkiendtlighed mod vores trængende Næste - om godshospitaler på Nordfyn
Rasmus Willaing-Lock: Nordfyns Gymnasium i Søndersø i 40 år
Rolf Brems: Landbrugsflyvning fra Beldringe
Tove Johansen: Erindringer fra tiden omkring befrielsen i 1945
Palle E. Petersen: Befrielsen i Bogense den 4. maj 1945


Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening
Årsskrift 2020
Jens Åge S. Petersen: To fluer med et smæk? - historien om befrielsesstenen i Søndersø
Per Lunde Hansen: Kurt Egelunds gartneri ved Søndersø Skov
Erling Larsen: Melby Vognmandsforretning gennem tre generationer
Erling Larsen: Familiefirmaet H.E.W.
Erling Larsen og Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet

Midtfyn
Broby Lokalhistorie 2020
Jubilæumsudgave 2020. Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening
Lene Larsen og Karen Møller: 47 år som krofolk i Brobyværk
Margit Larsen: Brobyværk Kro
Marie Kallehauge: Fra husmandssøn til gårdejer på Gl. Allestedgaard
Solveig Brunholm: Lomholt og Nørre Broby Foredragsforening
Brødrene Andy og Alex Hyldals erindringer fra Vejle-Allested. Vejledrengenes barndoms- og musikår
Lene Larsen og Karen Møller: Broby Blomster Center - 42 år med blomster, frugt & grønt - men også mennesker
Solveig Brunholm: Fortælling om Niels Lindberg i det lokale liv
Margit Larsen: Årsberetning for 2019
Marie Kallehauge: Brikker til historien om Caroline og Rasmus

Byhornet nr. 74 2020
Lokalhistorisk skrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Runa Fjeldstad: En fortælling om Dagmar Tornøe og Foto-Atelieret i Ryslinge
Edvin Larsen: Om dyrlæge og folkemindesamler Peder Jensens liv og levned (1846-1913)
Keld Riber: Dagbog fra Tre-årskrigen (1848-1851)
Poul Toudal Frandsen: Husmand i Pennsylvanien
Edvin Larsen: Kværndrup Bageri - ejendommen Svendborgvej 37
Edvin Larsen: Det skete i 2019

Ræthinge-Posten 2020 Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening
Benny Pennerup: Nybølle fra bronzealderen til år 1700
Mogens Bo Henriksen: En jernaldermand af bronze fra Nybølle
Bodil Nørgaard: Udsnait af "Ringe Sogn omkring Aar 1800"
Sven Wisnewski: Skjolddans i Hillerslev
Kirsten Hansen: Afstemning i 2. zone 14. marts 1920
Kirsten Hansen: Midtfyns Fodsportsforening
Kirsten Hansen: Banken for Ringe og Omegn udsat for voldsomt røveri
Bodil Nørgaard: Nyt fra Midtfyns Museumsforening

Tilforn 2020
Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Henning Pedersen: Historien om en mælkemand i Køng, og den triste historie om en cirkushest, der huskede sine kunster
Ane Boe: Mini Matador - dagligliv i Glamsbjerg under krigen
Margit Egdal: Skoleloven af 1914 gjorde ingen forskel
John Gummer Andréa: Min bedstefar, skræddermester Andersen i Glamsbjerg
Hans Lauridsen: Holtes ældste historie - hvad byskilte kan fortælle
Mogens Bo Henriksen: Voldtoftes vikinger
Evald Andersen: Om Krengerup skove
Ingemann Jensen: Boyebanden i Voldtofte
Ingemann Jensen: Genforeningen 1920 - Rejsen til afstemningen fra Glamsbjerg

Øerne

Tåsinge Årbog 2020
Udgivet af Taasinge Museumslaug
Hanne Søgaard: Nyt fra Taasinge Museumslaug
Lone Fallentin: Nyt fra Arkivet
Jens Hagen Eriksen: Bregninge Kro
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Historien om FDF Tåsinge
Lone Fallentin: Overlevelse
Frans Lærke Bødker: Motortorpedobådene i Lunkebugten
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Ældrepleje på Tåsinge
Hanne Staff Johansen: Interview med skrædder Bonum
Frans Lærke Bødker: Troense Asylfond
Søren Lolk: Om Kvinden
Sigrid Feldhusen Højte: En uhyggelig oplevelse
Fra arkivets gemmer

Ærø Museum Årbog 2020
Lars N. Henningsen: Statholder Carl af Hessen-Kassel og fattighaverne i Ærøskøbing
Helle Ravn: En stammehæk - hvad er det?
Sille Radoor Larsen: Enkeltbillet til Amerika
Kim Furdal: Søbygaard, Sandbjerg og Glücksborg Slot - to ladegårde og et slot
Ole Falkentorp: Sten- og jorddigerne på Ærø - et registreringsprojekt
Sille Radoor Larsen: Museumshaven i Brogade
Kim Furdal: Den pyntesyge ærøbo - om kærlighed til cementdekorationer

Marstal Søfartsmuseum Årbog 2020
Jørgen Erik Øvald: Norgeshjælpen fra Ærø 1945
Ole Mortensøn: Noget om skibskister
Mikkel Kühl: Christian Carl Otto Ulrich
Benny Boysen: Fire skonnertskæbner
Holger Munchaus Petersen: Consul N. Nielsen
Leif Rosendahl: Skibstonnage
Erik B. Kromann: Årets gang
Erik B. Kromann: Inddragelse af Småholm under marstalsk overhøjhed.

Øboer 2020
Historisk årbog for Langeland og Strynø. Udgivet af "Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland og Strynø"
Peter Krogsted Nielsen: Besættelsen af Langeland 1940-1945
Bjarne Martensen Hansen: Skoleerindringer fra Longelse
Torben Kristensen: Hans Peder Kristensens historie
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Mejeridrift på Langeland og Strynø
Skjold Christensen: Strynø Klub - 100 år